Irak Şiileri

Irak ŞiileriIrak Şiillerinin geçmişte yaşadıkları tecürebeler şühesiz bugünkü manzarayı anlamak için bir zorunluluk. I. Dünya savaşı sonrası yaşanan İngiliz işgalinden bu yana Irak Şiası’nın yaşadıkları, en başta da İslami bir devlet hedefi yolunda sürdürülen mücadele mirası, Iraklı Şiillerin bugünkü tutumlarını… Continue Reading

Güneydoğu Asya’da İslam ve Siyaset

Güneydoğu Asya’da İslam ve Siyasetİslam ve siyaset araştırma modeli çerçevesinde yayınlanan telif tercüme eserlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu üzerine olması ve müstakil hiçbir kaynağın dünya Müslüman nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Güneydoğu Asyayı konu edinmemesi nedeniyle ortaya çıkan malumat eksikliğ her… Continue Reading

İslami Hareketler ve Modernlik

İslami Hareketler ve ModernlikGerek bizde, gerekse Batıda olsun, İslam’la ilgili son dönemlerde yapılan tartışmaların ağırlık noktasını toplumsal değişim ve süreklilik oluşturmaktadır. Bu durumda modernizm, çağdaşlık, yenilikçilik, çağdaşlık, fundamentalizm, ıslah, muhafazakârlık ve İslamî hareketler gibi kavramlar hakkında çok farklı yorum ve… Continue Reading

Mısır’da İslami Akımlar

Mısır’da İslami AkımlarKüreselleşme Sürecinde Ulus Devletler Değişime Uyum Sağlamaya Çalışıyorlar…İslam Dünyasında Müslümanlar da Ülkelerindeki Otoriter ve Totaliter Yapılara Karşı Hareket Halindeler… İşte Tunus… ve Mısır… Önemli Akımlar, Şahsiyetler ve Olaylar; Sedat’ın Öldürülmesi, Mübarek’in Gidişi… Peşinden Libya, Cezayir, Fas, Bahreyn, Yemen,… Continue Reading

Ercümend Özkan ile İslami Hareket Üzerine Söyleşi

Ercümend Özkan ile İslami Hareket Üzerine SöyleşiÖzkan, söyleşi boyunca İslami Hareket’i tartışırken, oldukça “özgün” yorumlar yapmasının yanında, tarihsel tecrübeyi değerlendirdikten sonra, Cumhuriyet devri ve özellikle de kendi yaşadığı dönemle ilgili anı ve tecrübelerini de anlatmaktadır. Bu bölümer orjinaldir ve başka… Continue Reading

Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık

Günümüzde İslam ve HıristiyanlıkYüce Kitâbımız Kur’ân-ı Kerim, Hıristiyanlardan “ehl-i kitab” olarak söz eder. Acaba Hıristiyanlara göre İslâm nedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) hakkında ne düşünürler? 20. Yüzyılın önemli düşünce ve bilim adamlarından Montgomery Watt bu çerçevede İslâm ve Hıristiyanlığı yan… Continue Reading

Din Kapitalizm ve Gülen Cemaati

Din Kapitalizm ve Gülen CemaatiBaşbakan’ın selam gönderdiği, “okyanus ötesindeki adam sadece bir dini cemaat lideri mi, hükümeti perde arkasından yöneten güç mü? Siyasilerin, medya ve bürokratlar üzerindeki nüfuzu nereden geliyor. Yeşil sermayenin yükselişiyle Fethullah Gülen hareketinin ilişkisi ne? Cemaat emek… Continue Reading

İslami Çalışma Metodu

İslami Çalışma MetoduSeyyid Kutub’un çağdaş İslâmî Hareket düşüncesinde geniş boyutlu etkiler doğurmuş olmasına rağmen hakkı, gereği gibi verilmemiştir. İslâm’a davet eden pekçok kimse Seyyid Kutub’un hareket yöntemine çağırmış ve “Seyyid Kutub Yöntemi” adı verilen şeyleri okumuş, ancak hareket düşüncesinde ve… Continue Reading

Siyasal İslamcılık & Dünyada Siyasal İslamcılık (2 Kitap)

Siyasal İslamcılık & Dünyada Siyasal İslamcılık (2 Kitap)1. Kitap Siyasal İslamcılık Dünyada Siyasal İslamcılık2. Kitap Siyasal İslamcılık Türkiye’de Siyasal İslamcılık İslamcılığını yükselişi sürüyor. Büyük bir çoğunluğu baskıcı tek parti yönetimleri, hanedanlar ve krallar tarafından idare edilen İslam ülkelerinin bu yükselişi… Continue Reading