İslami Hareket

İslami HareketTürkiye’nin yüz yıllık bir değişime ve dahası varolma kavgasının yorgunluğunu belki de ağırlığını omuzlarında taşıdığı bu yıllar aynı zamanda bu dönemin travmatik etkilerinden de kurtulmaya ve bu travmatik koşulların baskısının dışında kendisini tanımlamaya çalıştığı bir sürecinde başlangıcına işaret etmekte.Bir… Continue Reading

Siyasal İslamcılık & Dünyada Siyasal İslamcılık (2 Kitap)

Siyasal İslamcılık & Dünyada Siyasal İslamcılık (2 Kitap)1. Kitap Siyasal İslamcılık Dünyada Siyasal İslamcılık2. Kitap Siyasal İslamcılık Türkiye’de Siyasal İslamcılık İslamcılığını yükselişi sürüyor. Büyük bir çoğunluğu baskıcı tek parti yönetimleri, hanedanlar ve krallar tarafından idare edilen İslam ülkelerinin bu yükselişi… Continue Reading

Siyasal İslamcılık & Dünyada Siyasal İslamcılık (2 Kitap)

Siyasal İslamcılık & Dünyada Siyasal İslamcılık (2 Kitap)1. Kitap Siyasal İslamcılık Dünyada Siyasal İslamcılık2. Kitap Siyasal İslamcılık Türkiye’de Siyasal İslamcılık İslamcılığını yükselişi sürüyor. Büyük bir çoğunluğu baskıcı tek parti yönetimleri, hanedanlar ve krallar tarafından idare edilen İslam ülkelerinin bu yükselişi… Continue Reading

İslami Hareketler

İslami Hareketler1960’lı yıllarda fikri gelişimini tamamlayıp öncü kadrolarını yetiştiren İslami hareket, kitlesel güç haline geldiği 70’li yıllardan itibaren bölgesel dengeleri sarsmaya başlar. Hareketin kısa sürede alternatif haline gelmesi bölgede hakim olan dini duyarlılık kadar, milliyetçi liderler kamutasındaki Arap ordularının İsrail… Continue Reading

Mısırda Selefi Hareket

Mısırda Selefi HareketHer ne kadar Selefiliğin tarihi, bir düşünce ekolü, İslam’ı anlama ve yorumla biçimi olarak İslam taarihinin ilk yıllarına kadar uzansa da, Selefiliğin yakın dönem için dikkati câlip bir hal alması 11 Eylül saldırılarının akabine denk gelmektedir. Son bir… Continue Reading

Güçlenen İslam’in Yankıları

Güçlenen İslam’in YankılarıBugün Müslümanların yaşadığı yörelerde, yaygın bir hareketlilik ve canlılık göze çarpmaktadır. Kimi yerde islami hareket kitlesel boyut kazanıp iktidara yönelmişken, birçok yerde de etkinlik alanını genişletme çabası içine girmiş ve bu arada sayısız komplolar ve baskılarla karşılaşmıştır.İslami hareketin… Continue Reading

Güneydoğu Asya’da İslam ve Siyaset

Güneydoğu Asya’da İslam ve Siyasetİslam ve siyaset araştırma modeli çerçevesinde yayınlanan telif tercüme eserlerin büyük çoğunluğunun Ortadoğu üzerine olması ve müstakil hiçbir kaynağın dünya Müslüman nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Güneydoğu Asyayı konu edinmemesi nedeniyle ortaya çıkan malumat eksikliğ her… Continue Reading

Ercümend Özkan ile İslami Hareket Üzerine Söyleşi

Ercümend Özkan ile İslami Hareket Üzerine SöyleşiÖzkan, söyleşi boyunca İslami Hareket’i tartışırken, oldukça “özgün” yorumlar yapmasının yanında, tarihsel tecrübeyi değerlendirdikten sonra, Cumhuriyet devri ve özellikle de kendi yaşadığı dönemle ilgili anı ve tecrübelerini de anlatmaktadır. Bu bölümer orjinaldir ve başka… Continue Reading

Mısır’da İslami Akımlar

Mısır’da İslami AkımlarKüreselleşme Sürecinde Ulus Devletler Değişime Uyum Sağlamaya Çalışıyorlar…İslam Dünyasında Müslümanlar da Ülkelerindeki Otoriter ve Totaliter Yapılara Karşı Hareket Halindeler… İşte Tunus… ve Mısır… Önemli Akımlar, Şahsiyetler ve Olaylar; Sedat’ın Öldürülmesi, Mübarek’in Gidişi… Peşinden Libya, Cezayir, Fas, Bahreyn, Yemen,… Continue Reading

Tek Yol Cihad

Kitabın ismi Tek Yol Cihad dir.Kitap Mustafa Meşhur tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading