Hadis İlimleri Mukaddimetü İbn Salah Tercümesi

Kitabın ismi Hadis İlimleri Mukaddimetü İbn Salah Tercümesi dir.Kitap İbn Salah eş-Şehrezuri tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Sahih İtikad Hadisleri (4 Cilt) & El-caddetu’l-Beyda

Sahih İtikad Hadisleri (4 Cilt) & El-caddetu’l-BeydaŞüphesiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den gelen bütün sahih hadisler akideyi ilgilendirir. “Câddetu’l-Beydâ Fi’l-Ahadîsi’l-Ciyâd Min Kutubi’s-Sunneti’l-Mudâ/Parlak Sünnet Kitaplarından Ceyyid Hadislerde Aydınlık Cadde” adını verdiğim bu çalışmada; din, iman, İslam, tevhid, sünnete ittiba gibi temel… Continue Reading