İman ve Hayat

İman ve HayatCemiyet, din ve iman olmadan orman cemiyetidir, isterse tepesinde medeniyet şimşekleri çaksın. Orada hayat zorbanın ve kuvvetlinindir; faziletlinin ve muttakinin değildir. O cemiyet mutsuz ve bedbahttır; isterse refah içinde yaşasın ve nimet içinde yüzsün. O cemiyet basit ve… Continue Reading

Eyvah Gıybet Ettik & Gıybetten Nasıl Korunuruz?

Eyvah Gıybet Ettik & Gıybetten Nasıl Korunuruz?“Gel iki lafın belini kıralım…” “Biraz muhabbet edelim…” – Var ya… Biliyor musun?… -Neyi? “Benden duymuş olma; ama şu bizim ……………..var ya… – Aaaaaa! Anlatsana, ne olmuş? – Yok. Ben söylemeyeyim. Gıybet olur şimdi!… Continue Reading

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet Esasları

Namaz Hocası & İslam’da İman ve İbadet EsaslarıNamaz, imandan sonra gelen en büyük ibadettir. “Namaz, dinin direği, her hayrın anahtarıdır.” Namaz, Müslüman´ı Allah´a bağlayan İlahî bir bağdır. Müslüman, namazla Mi’rac´a, yücelikler alemine yükselir. Kıyamet günü, hesabı ilk sorulacak ibadet namazdır.… Continue Reading

İşaret Aşk Teselliler

İşaret Aşk TesellilerYa imanı seçeceksin ya da küfrüYa cenneti seçeceksin ya da cehennemiYa Allahüteala’nın himayesini kabul edeceksin ya da kurtların eline geçmiş sahipsiz koyun gibi zebanilerin eline geçeksin.Ya başını Resullah’ın çektiği ipe tutunacaksın ya da Sırat Köprüsü’nü geçemeyeceksin.Ya zikir zincirinden… Continue Reading

Ramazan Baharı 30 Günde Manevi Devrim

Ramazan Baharı 30 Günde Manevi Devrim Ramazan ayında sen kalabalık topluluklarla oruç tutar, coşkun gruplarla beraber teravih namazı kılar, mağfiret için yakaran binlerce kişi ile beraber Kur’an hatimlerinde bulunursun. Bu yolda yürüyenlerin az olmasından dolayı yalnızlık hissetme! Bilakis cesaretli ol… Continue Reading

Hacıbayram Camii’nde İnsan Manzaraları

Hacıbayram Camii’nde İnsan ManzaralarıBir aydınlanma hareketinin ön habercisi olmak maksadıyla yola çıkan bu kitap, aynı zamanda, geleneksel ve toplumsal taassup ve saplantılarımızın da yadırgayacağı bir kitaptır. Çünkü, “Mabetler, topumların tefekkür yazgısını belirler” tesbitinden hareketle günümüzdeki arızalı dün manzaralarını, simgesel konumdaki… Continue Reading

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme SınavıHedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” kadroların yönetmesi değil, evet Müslüman kadroların, ama mutlaka İslâmî hükümlerle ve adâletle yönetmesi olmalıdır. Zaten böyle yapmadıklarında akîdevî bir sapma da yaşanmakta ve Allah’ın tehdidine muhatap olunmaktadır. Müslüman’ın… Continue Reading

Ümmet Coğrafyası

Ümmet CoğrafyasıÜmmet Coğrafyası kitabı, farklı ülkelere yapılan seyahatler esnasında gerçekleştirilen birbirinden önemli görüşmelerin bir araya getirilmesiyle oluştu. Kitapta Filistin’den Fas’a, Moro’dan Suriye’ye, Libya’dan Makedonya’ya, Kosova’dan Suud’a, Tunus’dan Yemen’e, İran’dan Patani’ye, Nepal’den Malezya’ya, Cezayir’den Pakistan’a, Latin Amerika’dan Arakan’a kadar uzanan güzergâhta… Continue Reading

İnsanları Neye Davet Ediyoruz?

İnsanları Neye Davet Ediyoruz?Bir gazeteci Şehit İmam’a kim olduğunu sorar ve kendisini insanlara anlatmasını ve kişiliğinden bahsetmesini ister. O da şöyle der: Ben, gerçeği arayan bir gezginim. İnsanlar arasında insanlığın anlamını arayan bir insanım. İslâm’ın tertemiz gölgesinde vatanı için saygınlık,… Continue Reading