Kavramlarla İman Esasları

Kavramlarla İman EsaslarıMüminlikten sonra münkirlik gelirse bu hem imanımızın hem hürriyetimizin sonu olur. Zira Allah’a kulluğun terki, beraberinde başka güçlere kulluğu getirir. Çünkü Allah’tan korkmayarak O’na ibadet etmyen insanlar zamanla başka güçlerden korkacak, nihayet bu korku, kayıtsız şartsız itaate ve… Continue Reading

İslam’ın Temel Kavramları (Sempatik Boy)

İslam’ın Temel Kavramları (Sempatik Boy)İnsanlar kelimelerle anlaşırlar. Kelime, duyulan ve etkilenilen şeydir. Bu etki sözle veya duyularla olur, kişilere olumlu veya olumsuz anlamda tesir eder. Bu da anlaşılan, algılanan ve düşünülen şeydir. Aynı kelimeleri konuşanlar, ya da bir kelimeye aynı… Continue Reading

Din ve Siyaset

Din ve Siyasetİslam Devrimi’nin ortaya çıkışı, siyasal İslam düşüncesini iç ve dış düşüncelerin odak noktası hâline dönüştürmüş, bu müddet zarfında birçok soruyu ve çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir.Fıkhi, genel anlamda İslami terminolojideki kimi belirsizlikler, bu konuda uzman olmayan kimseler için… Continue Reading

Kur’anda Metafizik Bir Alem: Cennet

Kur’anda Metafizik Bir Alem: CennetBu çalışma, metodolojik olarak şu üç temel öncül dikkate alınarak yapılmıştır: a) Kur’an’ın cennet anlatımında sembolik dil kullanmış olmasıb) Cennet muhtevasını anlatırken bütüncül olarak değil, örnekleme yoluyla sunulmuş olmasıc) Cennet nimetlerinin kendi yeni dünyasında inşa edilen… Continue Reading