Dün-Bugün İlişkisi Bağlamında Sadık Rıfat Paşa

Dün-Bugün İlişkisi Bağlamında Sadık Rıfat Paşa“Neden Bat’ya Koşuyoruz, Neden Batı’dan kaçıyoruz?” sorusu kitabın ana temasını oluşturuyor. Doğu-Batı çatışması ekseninde Türklerin çelişkili konumuna sosyolojik yanıtlar ürütmek, bugün çok daha önem taşıyor. Sosyoloji biliminden kendimizi bilmek, anlamak doğrultusunda faydalanılması, sosyolojinin Türkiye’de gelişmesinin… Continue Reading

Eyyübi Devleti Selahaddin Eyyübi ve Kudüs’ün Yeniden Fethi

Eyyübi Devleti Selahaddin Eyyübi ve Kudüs’ün Yeniden FethiÜç bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde Eyyübi Devleti’nin kuruluşundan önceki haçlı seferlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölümde Eyyübi devleti’nin kuruluşu ve Selahaddin Eyyübi’nin ilme ve ilim adamlarına karşı duyduğu sevgi ve saygı anlatılmaktadır. Üçüncü… Continue Reading

Yunus Emre

Kitabın ismi Yunus Emre dir.Kitap Olgun Işıklar tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

Ulema & Seküler Düzende Alim Olmak

Ulema & Seküler Düzende Alim OlmakFarklı coğrafyalardan, ilmiyle âmil olmuş bu âlimlerimizin en mühim ortak yönü, hizmetlerini çok yönlü yapmalarının yanında, değişik görüşlere sahip olmalarına rağmen hedeflerinin aynı olmasıdır. Bununla birlikte, Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki o sancılı… Continue Reading

Hz. İbrahim / Fususu’l Hikem 5

Hz. İbrahim / Fususu’l Hikem 5Sıddık, nebî, resûl, imam…Ve Allah’ın halîli (dostu) bir peygamber…Fusûsu’l-Hikem’in Hz. İbrâhim fassındayız. İbnü’l-Arabî “Allah, İbrâhim’i dost edinmişti.” (Nisâ, 125) âyetinden yola çıkarak dostluğun arkasındaki mânâya işaret ediyor: Aşk, aşırı sevgi ve yaratılmışın hatalarını, özellikle kendine… Continue Reading

Saray’ın ve Cumhuriyet’in Dişçibaşısı Sami Günzberg

Saray’ın ve Cumhuriyet’in Dişçibaşısı Sami GünzbergDişçibaşı, Sultanlar’ın ve Cumhuriyet’in kurucularının sırdaşı, gayriresmî diplomat, İstanbul’daki sayısız gayrimenkullerden Musul’daki petrol yataklarına ve Filistin’deki arazilere kadar uzanan emsalsiz bir mal varlığının sahibi Sultan II. Abdülhamid vârislerinin vekili, antika koleksiyoncusu, Nazi Soykırımı’ndan kaçan Yahudi… Continue Reading

Tuhfe Şarihi Hayati Ahmed Efendi & (1751/2-1814) Şiirleri, Kütüphanesi ve Tehafüt-i Müstahrece’si

Tuhfe Şarihi Hayati Ahmed Efendi & (1751/2-1814) Şiirleri, Kütüphanesi ve Tehafüt-i Müstahrece’siHayati Ahmed Efendi;Memleketi Elbistan’da on yıl kadar müftülük, Ayasofya’da müderrislik yapmış; Bağdat ve Bosna kadılıklarında bulunmuş; bir tanesi Osmanlı’da basılan ilk otuz kitap içerisinde olmak üzere din, dil ve… Continue Reading

Moğolların Efendisi Cengiz Han (Cep Boy)

Moğolların Efendisi Cengiz Han (Cep Boy)Yedi yüz sene var ki bir adam, neredeyse bütün yeryüzünü zapt etti.Dünyanın yarısına hakim oldu ve insanlığa kendisinden sonra bir çok nesiller boyunca devam edecek olan bir korku saldı.Hayatı boyunca bir çok lakaplar aldı. Ona… Continue Reading

Osmanlı Padişahları Albümü (Arapça)

Kitabın ismi Osmanlı Padişahları Albümü (Arapça) dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Tabsıra & Akif Paşa’nın Gurur ve İsyan Çığlığı

Tabsıra & Akif Paşa’nın Gurur ve İsyan ÇığlığıTabsıra, Akif Paşa’nın, Hariciye Nâzırlığı’ndan azledilmesine sebep olan Churchill Vakası’nın aslını esasını ortaya koymak üzere kaleme aldığı ünlü eseridir. Eser, II. Mahmud döneminin, hem iç siyasetini hem dış siyasetini; özellikle İngiltere başta olmak… Continue Reading