Osmanlı Padişahları Albümü (Arapça)

Kitabın ismi Osmanlı Padişahları Albümü (Arapça) dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Tabsıra & Akif Paşa’nın Gurur ve İsyan Çığlığı

Tabsıra & Akif Paşa’nın Gurur ve İsyan ÇığlığıTabsıra, Akif Paşa’nın, Hariciye Nâzırlığı’ndan azledilmesine sebep olan Churchill Vakası’nın aslını esasını ortaya koymak üzere kaleme aldığı ünlü eseridir. Eser, II. Mahmud döneminin, hem iç siyasetini hem dış siyasetini; özellikle İngiltere başta olmak… Continue Reading

Üstad Bediüzzaman Said Nursi & Hayatı Mücadelesi Eserleri-1

Üstad Bediüzzaman Said Nursi & Hayatı Mücadelesi Eserleri-1Bir şahsiyet düşünün ki ömrü ilimle, irfanla yoğrulmuş; cehaletle mücadeleye adanmış; sürgün, zindan, eziyetlerle geçmiş; ama yılmamış boyun eğmemiş ve cesaretle hakkı haykırmaktan geri durmamış…Sürgün edilmesi, Risale-i Nur2u meyve vermiş; zindanlara atılması, yusufi… Continue Reading

Üstad Bediüzzaman Said Nursi & Hayatı Mücadelesi Eserleri-2

Üstad Bediüzzaman Said Nursi & Hayatı Mücadelesi Eserleri-2Bir şahsiyet düşünün ki ömrü ilimle, irfanla yoğrulmuş; cehaletle mücadeleye adanmış; sürgün, zindan, eziyetlerle geçmiş; ama yılmamış boyun eğmemiş ve cesaretle hakkı haykırmaktan geri durmamış…Sürgün edilmesi, Risale-i Nur2u meyve vermiş; zindanlara atılması, yusufi… Continue Reading

Hürrem ve Mihrimah

Hürrem ve MihrimahHürrem Sultan, Osmanlı tarihinde, ismi üzerinde en çok tartışılan hanım sultanlardan birisi… Onu amansızca eleştirenler de var, aşkına sahip çıkışından dolayı göklere çıkaranlar da. Fakat her iki kesimin de üzerinde ittifak ettiği bir husus var ki, o da… Continue Reading

Varidat-i Bedreddin

Varidat-i BedreddinŞeyh Bedreddin bir takım kaynaklara göre Edirne civarında eski bir kaza merkezi olan Simavna’da dünyaya gelmiştir. Babası Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat’ın kardeşinin oğlu ve aynı zamanda veziridir. Babası Simavna’da kadı iken h.760 / m.1359 yılında Bedreddin Mahmud dünyaya… Continue Reading

Erdoğan Merçil’e Armağan

Erdoğan Merçil’e ArmağanEbu’l-Fazl Beyhaki (ö. 470/1077), Tarih-i Beyhaki adlı eserinin başlangıcında: “Ben bu işe hiçbir ahvalin örtülü kalmaması, köşe bucak gizli kalmışları toparlamak ve tarihi bütünüyle vermek üzere koyuldum” cümlesine yer verirken, bu sözünün yaklaşık 950 yıl sonra onun gibi… Continue Reading

İslami Düşüncenin Zirve İsmi Şehid Seyyid Kutub

İslami Düşüncenin Zirve İsmi Şehid Seyyid KutubŞüphesiz ki kalem sahipleri pek çok şey yapabilir ve yazabilirler, ancak fikirlerinin yaşaması uğruna ölmeleri şartıyla.. Düşüncelerini, bedenleri ve kanlarıyla beslemeleri şartıyla.. İnandıkları şeylere bu haktır deyip, kanlarını bu hak uğruna feda etmeleri şartıyla.… Continue Reading

Bozkırda Bir Ceditçi & Kırgızistan’ın Rehberi Moldoke İşenaali Arabayev

Bozkırda Bir Ceditçi & Kırgızistan’ın Rehberi Moldoke İşenaali ArabayevToplumsal, siyasi ve ekonomik buhranlar, kritik dönemler Arabayev gibi entelektüel aydınlar doğurur. Bu aydınlar da mevzu bahis toplumun bilinçlenmesi, milletleşmesi ve çağdaşlaşması yolunda hizmetler ortaya koyarlar. Arabayev de bu tür özelliğe sahip… Continue Reading

Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa

Bir İstanbul Kahramanı Bekri MustafaYasağın olmadığı ya da delinemediği toplumların Bekri Mustafa’sı olamaz. Bekri Mustafa, IV. Murad. (1623-1640) devrinde, içki yasağının en şiddetli uygulandığı bir zamanda, yasağı delme başarısıyla sembol olmuş bir kahraman, bir fıkra tipidir. Kendisi gibi yaşayanlar için… Continue Reading