XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur’an Tercümesi 2 (Sözlük)

XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur’an Tercümesi 2 (Sözlük)Türkçe Kur’an tercümeleri Türk dili tarihinin önemli eserleri arasında yer alır. Mukaddes bir metinle ilgili olmaları dolayısıyla bunların gerek yazılmasına gerek istinsahına başka eserlere nispetle çok daha fazla itina gösterilmiştir. Bu bakımdan… Continue Reading

XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur’an Tercümesi 1 (Metin)

XIV. Yüzyılın Ortalarında Yapılmış Satırarası Kur’an Tercümesi 1 (Metin)Türkçe Kur’an tercümeleri Türk dili tarihinin önemli eserleri arasında yer alır. Mukaddes bir metinle ilgili olmaları dolayısıyla bunların gerek yazılmasına gerek istinsahına başka eserlere nispetle çok daha fazla itina gösterilmiştir. Bu bakımdan… Continue Reading

Kur’an ve Hadislerin Işığında İmanı Bozan Şeyler

Kur’an ve Hadislerin Işığında İmanı Bozan ŞeylerBu çalışmada ”Bozulan İman”kavramını şöyle düşünmek gerekir ki; yanlış anlaşılmamalara yer vermeyelim. Öncelikle imanın tamamen bozulması, inkârdan doğar ki bu zaten kişiyi mumin olmaktan çıkarır. Bizim anlatmaya çalışacağımız konular zaten onları ilğilendirmez.Demek istediğimiz yanlış,… Continue Reading

Kur’an’ı Tanımak & Tarih-Dil-Yorum

Kur’an’ı Tanımak & Tarih-Dil-YorumBu çalışma, ulûmu’l-Kur’an perspektifinden Kur’an’ı tanıtmayı amaçlamaktadır. Kur’an’ı anlamanın onu tanımaktan kısmen farklı olduğunu düşünüyoruz. Kur’an’ı tanımak, daha çok onunla ilgili bilgilere sahip olmayı çağrıştırmaktadır. Bu bilgileri kabaca tarih, dil ve yorum şeklinde başlıklandırmak mümkündür. Tarih başlığı,… Continue Reading