Hacı Hasan Efendi ve Tasavvuf Anlayışı

Hacı Hasan Efendi ve Tasavvuf AnlayışıHz. Peygamber’in yolunu bilinçle ve ibadet anlayışıyla takip eden, Allah-u teala’nın velayetini tüm velayetlerin üzerinde gören ve bunun bir göstergesi olarak Resulullah’a ittiba eden, kâfirlere ve zalimlere en ufak bir sempati dahî göstermeyen, gök ehlinin… Continue Reading

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Tasavvuf

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve TasavvufYaratılışın ana gayesi, Yaratan’ı yani yüce Allah’ı tanımak ve bilmektir. Böylece hayat, anlamlı bir hale gelmektedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı, bu düşünceye ulaşabilmek için takip edilmesi gereken yolun ne olduğunu Marifetname adlı eserinde bütün yönleriyle açıklamaktadır. Bu şekildeki… Continue Reading

Aşk İlinden Gönül Dilinden

Aşk İlinden Gönül DilindenOkumak ve yazmak, insan hayatının birbirini tamamlayan iki etkinliği. Okumak: öğrenmenin en eski ve yaygın yöntemlerinden biri. Cehâlet perdelerini kaldırıp karanlıkları aydınlatan bir ışık. Batıl inanışları geçersiz kılıp bilim kapısını açan bir kılavuz. Koca Yunus’un; İlim ilim bilmektirİlim… Continue Reading