Şevkani’nin Fethü’l-Kadir’indeki Kaynakları ve Metodu

Şevkani’nin Fethü’l-Kadir’indeki Kaynakları ve MetoduHicrî XIII, Milâdî XIX. asırda müstakil eserlerden çok, şerh ve haşiyelerin yaygınlık kazandığı bir sırada Şevkânî’nin Kur’ân-ı Kerîm’i Fâtiha sûresinden Nâs sûresinin sonuna kadar tefsir eden beş ciltlik müstakil bir eser meydana getirdiğini görmekteyiz. İsminden de… Continue Reading

Tercüme-i Şerife / Türkçe Kuran-ı Kerim (Kod:11-A-27)

Tercüme-i Şerife / Türkçe Kuran-ı Kerim (Kod:11-A-27)Hazırlayan: Ders Vekili Halis, Meclis-i Maarif Azasında Hacı Zihni ve Faiz ve Müellifat-ı Şeriye-i Tedkik Heyeti Azasından Aydoslu Tevfik Efendi merhumlardan mürekkeb komisyon-u mahsus tarafından 1323 senesinde tedkik ve takdir edilmiş olan ‘Tafsilü’l-Beyan fi… Continue Reading

Fatiha Suresi ve Amme Cüzü Tefsiri

Fatiha Suresi ve Amme Cüzü TefsiriŞeyh -Allah ona rahmet etsin-, Kur’ân-ı Kerîm’in bu cüzünü te’lîf ederken kullandığı yöntemi açıklamıştır. Abese sûresi tefsirinin sonunda şöyle demiştir: “Bu âyetler hakkında yaptığımız konuşmalar ile geniş bir açıklamayı amaçlamıyoruz. Bilakis âyetin anlamını anlamaya yaklaştıracak… Continue Reading