Anadolu Mutfak Kültürünün Kökenleri

Anadolu Mutfak Kültürünün KökenleriGünümüzde acı, ekşi, tatlı, tuzlu, buruk gibi tat duyusuyla algılanan tatların oranlarını ayarlayarak, besinlerin niteliklerini hesaba katarak ve sağlık koşullarını dikkate alarak bir yemeği uyuma götürme sanatı olarak tanımlanabilecek yemek yapma, elbette başlangıçta bu amaçlarla yapılmıyordu.  Bu… Continue Reading

Ateşin Kökenine Dair Mitler

Ateşin Kökenine Dair Mitler“Her gün bazı erkekler, kadınlar ve çocuklar göğe tırmanırlar ve yeniden ağacın dallarını kullanarak geri inerlermiş. Bir gün yukarı doğru tırmanırlarken Kakan adlı yaşlı bir şahin bir çubuğu diğerinin üzerinde hızla döndürerek ateş yakmanın yolunu bulmuş. Fakat… Continue Reading

İslamiyet Öncesi Arap Folkloru ve Kur’an

İslamiyet Öncesi Arap Folkloru ve Kur’anKur’an alanında araştırma yapmak isteyenler, onu anlayabilmek için gönderildiği toplumun dînî, kültürel, folklorik ve hukukî yapısını çok iyi bilmek durumundadır. Bu nedenle İslâm öncesi Arap toplumunun folklorik yapısını, örf ve âdetlerini, bunların Kur’an içerisinde ne… Continue Reading

Roma Portre Sanatı 1

Kitabın ismi Roma Portre Sanatı 1 dir.Kitap Ramazan Özgan tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Dünyanın En Büyük Müzesi Türkiye (Türkçe)(BKG) +Bambu Ayraç Motifli Baskı – Selçuklu Yıldızı + Bambu Ayraç Motifli Baskı – Turkuaz Lale

Kitabın ismi Dünyanın En Büyük Müzesi Türkiye (Türkçe)(BKG) +Bambu Ayraç Motifli Baskı – Selçuklu Yıldızı + Bambu Ayraç Motifli Baskı – Turkuaz Lale dir.Kitap Kollektif tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir… Continue Reading

Tarih, Kültür ve Kahramanlar

Tarih, Kültür ve KahramanlarTarih şuuru, milletlerin hareket hatlarını tayine yarayan bir millî savunma silâhıdır. Hangi milletten düşmanlık gelmiştir? Hangi rejim faydalı veya tehlikelidir? Ne türlü şahıslar iyilik ve kötülük edebilir? İşte bütün bunların cevabını tarih şuuru verir. Türk milleti, aşağı… Continue Reading

Rus Oryantalistlere Göre Ehl-i Haklar

Rus Oryantalistlere Göre Ehl-i HaklarElinizdeki eser iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Ehl-i Hakk tarikatının inançları, ayinleri, tarihi ve yayılım coğrafyası kısaca değerlendirilmiş; kitabın hazırlanmasının gerekçe ve prensipleri üzerinde durulmuş; Rus oryantalizminin oluşum ve gelişim tarihine göz atılmış; konuya dair araştırmalarını… Continue Reading

İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar

İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalarİzmir`de basın yayın hareketlerinin tarihi, eğitim ve kültür kurumlarının tarihi, edebiyat ve sanat hareketlerinin tarihi ancak son yirmi-yirmibeş yılın araştırma konuları arasına girebilmiştir. Ö.Faruk Huyugüzel`in yayımlanmış ve yayımlanmamış makale ve bildirilerini bir araya getiren… Continue Reading

Varlık ve Tapınak & Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir Deneme

Varlık ve Tapınak & Eski Yunan Tapınağının Kavramsal İnşası Üzerine Arkitektonik Bir DenemeArkeoloji araştırmalarım esnasında, inanılırlığı sorgulanmayan, evrensel seviyede “bilimsel”gözüken birçok “keskin ifadenin” aslında oldukça sezgisel, romantik ve keyfi kanılara dayandığını gözlemledim. Batı’nın kültür tarihi ve arkeoloji disiplininde, özellikle 19.… Continue Reading

Medya ve Popüler Kültür & Eleştirel Bir Yaklaşım

Medya ve Popüler Kültür & Eleştirel Bir Yaklaşımİnsan Ve Toplumu Bir Arada DüşünmedikçePopüler Kültürü TartışamayızM. Bilal Arık “Neoliberal Estetik”Ten “Habit”E BourdıeuVe Popüler KültürHüseyin Köse Bir Tüketim Eylemi Olarak Popüler KültürDerya Tellan Küresel Köyün Küresel Propagandası:Medya-Kültür İlişkisiEnderhan Karakoç Kültürün Gücü Ve… Continue Reading