Efeler & Kökenleri, Eylemleri, Töreleri Dansları, Giysileri

Efeler & Kökenleri, Eylemleri, Töreleri Dansları, GiysileriKendilerine özgü töreleri, yaşama biçimleriyle, dağları yurt edinen efeler kimlerdi.? Ne zaman, neden ve nasıl ortaya çıkmışlar? Neler yapmışlar ve neden yok olmuşlardı? Bunlar ana hatlarıyla bilinmekle beraber, yine de çok eksik, karmaşık ve… Continue Reading

Isparta Efsaneleri

Kitabın ismi Isparta Efsaneleri dir.Kitap Dr. Halil Altay Göde tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı

Türk Bilmecelerinin Şiirsel YapısıAnonim halk edebiyatı türlerinden biri olan bilmecelerle ilgili olarak, bugüne kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Bilmecelerin çeşitli yönleriyle ele alındığı bu çalışmalarda birçok metin de yer almıştır. Bu kitapta ise şimdiye kadar ihmal edilen bir konu olan… Continue Reading

Çukurova Bölgesi Girit Göçmenleri & Halk Kültürü Araştırması

Çukurova Bölgesi Girit Göçmenleri & Halk Kültürü AraştırmasıYakın tarihimizin en büyük göç dalgalarından birisi de hiç kuşkusuz mübadeledir. Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan sözleşme ve protokolle, Türkiye’de yerleşik Ortodoks Rumlarla Yunanistan’da yerleşik Müslümanların zorunlu göçü öngörülmüştür.… Continue Reading

Adetler İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi

Adetler İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü MeselesiAzerbaycan Nahçıvan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hacı Kadir İbrahimoğlu Kadirzade’nin halkbilimi alanındaki ‘Adetler İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi’ adıyla Türkiye Türkçesine uyarlanan elinizdeki eser, üç bölümden oluşmaktadır.1. Çocukların doğumu ve terbiyesi… Continue Reading

Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği

Kitabın ismi Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği dir.Kitap Mustafa Sever tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan,… Continue Reading

Tekerlemeler İrfanı Arzulayan Sözler

Tekerlemeler İrfanı Arzulayan SözlerTekerlemeler, Türk edebiyatının üzerinde az durulmuş, sınırları tam olarak çizilememiş türlerinden biridir. Yanıltmacalar haricinde tek başlarına bağımsız bir tür özelliği gösterememeleri; oyunların, masalların, hikâyelerin, bilmecelerin vs. içinde veya bağlamında yer almaları, oldukça eski devirlere ait unsurlar taşıyan… Continue Reading

101 Anadolu Efsanesi

101 Anadolu EfsanesiAnadolu, Türk’ün zengin kültür birikimlerinin cıvıldaştığı kutsal bişr ortamdır. Burada bizi biz yapan değerlerin en güzel örneklerini bulmamız hiç de zor olmayacaktır. Yüzlerce yıldan beri anlatılagelen ve artık bizim olan, bizden birer parça olan bu halk anlatımları aslında… Continue Reading

Kuzeydoğu Anadolu Destan ve Masalları

Kitabın ismi Kuzeydoğu Anadolu Destan ve Masalları dir.Kitap Hilmi Ayaz tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Aborjin Masallar

Aborjin MasallarHer gece, günün avı yakalandığında ve akşam yemeği yendiğinde, Kabbarli defterini ve kalemini alıp aşağıya, Aborjin kampına gider, çadırının altında ateşin başına oturur ve çöl yıldızları altında yaşlı erkeklerin anlattığı hikâyeleri dinlerdi.Bu folklor hazinesini keşfetmek büyüleyici bir işti. Bunlar,… Continue Reading