Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği

Kitabın ismi Mersin ve Yakın Çevresinde Halk İnançları ve Halk Hekimliği dir.Kitap Mustafa Sever tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan,… Continue Reading

Tekerlemeler İrfanı Arzulayan Sözler

Tekerlemeler İrfanı Arzulayan SözlerTekerlemeler, Türk edebiyatının üzerinde az durulmuş, sınırları tam olarak çizilememiş türlerinden biridir. Yanıltmacalar haricinde tek başlarına bağımsız bir tür özelliği gösterememeleri; oyunların, masalların, hikâyelerin, bilmecelerin vs. içinde veya bağlamında yer almaları, oldukça eski devirlere ait unsurlar taşıyan… Continue Reading

101 Anadolu Efsanesi

101 Anadolu EfsanesiAnadolu, Türk’ün zengin kültür birikimlerinin cıvıldaştığı kutsal bişr ortamdır. Burada bizi biz yapan değerlerin en güzel örneklerini bulmamız hiç de zor olmayacaktır. Yüzlerce yıldan beri anlatılagelen ve artık bizim olan, bizden birer parça olan bu halk anlatımları aslında… Continue Reading

Kuzeydoğu Anadolu Destan ve Masalları

Kitabın ismi Kuzeydoğu Anadolu Destan ve Masalları dir.Kitap Hilmi Ayaz tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Aborjin Masallar

Aborjin MasallarHer gece, günün avı yakalandığında ve akşam yemeği yendiğinde, Kabbarli defterini ve kalemini alıp aşağıya, Aborjin kampına gider, çadırının altında ateşin başına oturur ve çöl yıldızları altında yaşlı erkeklerin anlattığı hikâyeleri dinlerdi.Bu folklor hazinesini keşfetmek büyüleyici bir işti. Bunlar,… Continue Reading

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği

Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği“Bu incelememi, arkası sıra geleceğini ümit ettiğim büyük bir ‘Halk Hikayeleri Külliyatı’na bir giriş olarak görmek istiyorum. Bu düşünce ile misallerimi, bize halk hikayeleri hakkında tam bir fikir vermekten uzak kalan basılmış hikayelerden çok, elimizde bulunan… Continue Reading