Halveti (Şa’bani) İlahileri (Eskişehir, Uşak, Kütahya)

Halveti (Şa’bani) İlahileri (Eskişehir, Uşak, Kütahya)Dînî mûsikî eserleri konusunda yapılan derleme çalışmaları, ülkemizde çok gündemde olan bir bilimsel araştırma dalı olarak görülmemektedir. Konunun hayli emek sarf etmekle yürütülebilmesi ve vakit alması buna engel teşkil eden sebeplerdendir. Özellikle yöreye gidip kaynak… Continue Reading