Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim & Türkiye’de Milli Kimlik İnşasında Halk Müziği

Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim & Türkiye’de Milli Kimlik İnşasında Halk Müziği19. ve 20. yüzyılda filizlenen ve gelişen milliyetçi hareketler, belirli bir nüfus topluluğundan “millet” yaratmak adına geleneksel halk şarkılarını “keşfetmeye” ya da “reforme etmeye” giriştiler. Milliyetçi hareketlerin halk müziği… Continue Reading

Zeybekler

Kitabın ismi Zeybekler dir.Kitap Turabi Değerli tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece kendi… Continue Reading

Müzikte Türler ve Biçimler

Müzikte Türler ve BiçimlerMüzik bilimi 20. yüzyılın ilk yarısında büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme yalnız bilgi hazinesini genişletme ve araştırma alanlarında değil, hiç de küçümseneyecek bir önemi olan halka yayma alanında da olmuştur. Gene de bazı eksikliklerin bulunuşuna şaşmamak… Continue Reading

Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları ve İlerici Armonisi

Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları ve İlerici Armonisi

Cazın Nabzı / Pulse of Jazz

Kitabın ismi Cazın Nabzı / Pulse of Jazz dir.Kitap Burcu Orhon tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Klasik Müzik Koleksiyonu (6 Kitap+30 CD)

Klasik Müzik Koleksiyonu (6 Kitap+30 CD)Dünya müzik tarihinin kilometre taşları, dahi bestecilerinin ölümsüz eserleri 30 özel CD, 6 özel kitaptan oluşan Klasik Müzik Koleksiyonu’nda. Özenle hazırlanmış kitapların her biri 5 farklı bestecinin yaşamına ve eserlerine ait bilgileri kapsıyor.30 ünlü bestecinin… Continue Reading

Türk Musikisi

Türk Musikisi“Türk Musikisi”, Ahmet Selim Teymur’un Trabzon Liseleri’nden Yetişenler Derneği’nde musiki çalışmalarına katılanlara yol göstermek üzere hazırladığı bir kaynak kitaptır. Önce 1979-81 yılları arasında üç ayrı cilt olarak yayımlanan kitap, sonradan tek bir cilt haline getirilmiştir. Nazari bilgilerin incelikleri, Ahmet… Continue Reading

Caz Müziğinde Akor Dizileri

Caz Müziğinde Akor DizileriEmprovizasyon caz müziğinin vazgeçilmez bir öğesidir. Emprovizasyonun mekanizmasını tam olarak açıklamak mümkün değildir. Ancak süreklilik gösteren üç elemandan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunlar melodi, armoni ve ritimdir. Bu elemanlardan hiçbiri yerinden oynatılamaz ve birbirinden ayrı olarak düşünülemez, kısacası… Continue Reading

Türk Din Musikisi & Cami ve Tekke Musikisi

Türk Din Musikisi & Cami ve Tekke MusikisiYaklaşık 25 asırlık medeniyet ve kültür tarihimizin önemli bir unsuru da hiç şüphe yok ki, musiki sanatımız ve kültürümüzdür. Daha çok ilahiyat fakülteleri “Din Musikisi Dersleri”, Türk Müziği Konservatuarları, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar… Continue Reading