Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-Psikodramaya & Brezilya’dan Psikodrama Yazıları

Bireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-Psikodramaya & Brezilya’dan Psikodrama YazılarıBireysel Psikodramadan Büyük Gruplarla Sosyo-psikodramaya, Brezilya’da psikodrama uygulamalarının tarihsel arka planını ve kimliğini, Brezilyalı psikodrama uygulayıcılarının ortaya koyduğu teorik ve teknik yenilikleri gözler önüne seren Sambadrama – The Arena of Brazilian Psychodrama… Continue Reading

Tarih Tasarımı

Tarih TasarımıOlayların içine böylece sızıp, dile getirdikleri düşünceyi ortaya çıkarmakla, tarihçi bilim adamının yapması gerekmeyen ve yapamayacağı bir şey yapar. Bu anlamda tarihçinin işi, bilimadamınkinden daha karmaşıktır. Bir başka anlamda ise daha yalın: tarihçinin olayların nedenlerini ya da yasalarını ararken… Continue Reading

Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri

Spekülatif Marjinal Tarih TezleriSpekülatif  Marjinal Tarih Tezleri, farklı bir bakış açısı, tarihsel olguların başka bir boyutunu görme, gösterme, değerlendirme çabası, iplerin ucunu ustalıkla birleştirerek birbiriyle ilgisizmiş gibi gözüken tarihsel olgular arasındaki “gizli bağı” yalın bir dille gözler önüne seriyor.

Kadınlık, Yeniden / Çağdaş Psikanalizin Bakışı

Kadınlık, Yeniden / Çağdaş Psikanalizin BakışıKadınlık konusundaki kurucu metinlerin başlangıcından söz edilecek olursa Freudcu ve Kleincı olmak üzere iki temel bakış açısıyla karşı karşıya gelinir. Bu derlemenin içindeki makaleler bu bakış açılarını devralıp devam ettirerek, her bir psikanalistin kendi kişisel… Continue Reading

İslam Ve Tarih

İslam Ve TarihAdem (a.s.)’le başlayıp, Kıyamet’e kadar devam edecek olan tarih, sadece okullarda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi değildir. Bilakis tarih, insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili, hatta onun içindedir de.Tarihlerini bilmeyen insanlar, başkalarının bağımlıları, başkalarının uyduları olmaya mahkumdur. Çünkü kendilerine öğretilenden… Continue Reading

Bilişsel Terapide Direncin Aşılması

Bilişsel Terapide Direncin AşılmasıKısım teorik ve kavramsal temellerDirenç modelleriProsedüre karşı dirençAnlaşılma direnciÖz-TutarlılıkŞematik dirençAhlaki direnç kompulsif sorumlulukMağduriyet direnciRiskten kaçınma direnci ve depresif dirençKendini sabote emeKarşı aktarımın incelenmesiKısım bilişsel terapi ve karşı aktarımKarşı aktarımın kullanılmasıBilişsel terapide direncin aşılmasıYatırım modelini destekleyen verileŞemaların değiştirilmesiBilişsel… Continue Reading

Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce Gelişimi

Tarih Derslerinde Öğrenme ve Düşünce GelişimiBu yapıt, özelikle üniversite öğrencilerinin tarih konularına yönelik öğrenme ve düşünce gelişimi hakkında yapılan tartışmaları eleştirel bir bakış açısıyla incelemektedir. Sosyal bilimler içinde tarih, belki de en çok kendi amaçları dışında öğretilen bir alan olarak… Continue Reading

Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş

Kitabın ismi Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş dir.Kitap Mehmet Eminoğlu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Psikodrama & Kuram ve Uygulamadaki Gelişmeler

Psikodrama & Kuram ve Uygulamadaki GelişmelerPsikodrama, Jacob Levi Moreno tarafından, 21. yy’ın başlarında geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Özellikle ilişkiler üzerine yaptığı vurgu ile psikiyatride öncü bir akım olmuştur. Psikanalize benzer şekilde psikodrama da sadece ruhsal bozukluklarla ilgilenmekle kalmaz, bireyin çocukluktan… Continue Reading