Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı

Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatıİslâm sanatları arasında özel bir yeri olan Hüsn-i hat, zaman içerisinde gelişme göstererek tarihteki yerini almıştır. Elinizdeki kitapta bu tarihi seyri göreceksiniz. Ayrıca meraklısı için yazı sanatı ve malzemeleri, yazı sanatının öncü hattatlarıyla ilgili gerekli bilgi… Continue Reading

Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26)

Kitabın ismi Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26) dir.Kitap İ. Aydın Yüksel tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren,… Continue Reading

Antep Savunması Manzumeler-Fotoğraflar

Antep Savunması Manzumeler-FotoğraflarAntep Savunması Manzumeler-Fotoğraflar adlı çalışmada Antep savunmasında öne çıkmış kimi şahsiyetlerin hayatları manzum olarak ele alınmış, Antep savunmasında görev alan kişilerin fotoğraflarıyla desteklenmiştir. Diğer yandan geçmiş zamanlarda kutlanan 25 Aralık merasimlerinden elde edilen fotoğraflar bir araya getirilerek Gaziantep’in… Continue Reading

Grafik Tasarımda Izgaralar

Grafik Tasarımda IzgaralarLiteratür® Grafik Tasarım Temelleri Dizisi’nin dokuzuncu kitabı olan Izgaralar, grafik tasarım tarihinde yer alan en önemli konulardan birinin, çağdaş uygulamalarda hangi yöntemlerle kullanıldığını anlatıyor. Kitap, ızgaraları bir sınırlama olarak değil, yaratıcılığa uzanan bir yol olarak ele alıyor. Bölümler,… Continue Reading

Grafik Dil ve Anlatım Biçimleri

Grafik Dil ve Anlatım BiçimleriGrafik anlatımın klişelerden ve yüzeysellikten kurtulabilmesi amacıyla üzerinde özenle çalışılmış bir eser. Grafik tasarıma adeta bir “çeviri/tercüme çalışması” perspektifiyle yaklaşan Erol Turgut , derinliğini kaybetmiş, birbirini tekrar eden , özgünlükten yoksun çalışmaların arkasındaki verimsiz tutumun aşılabileceğini,… Continue Reading

Bana Denk Geldi & It Found Me

Bana Denk Geldi & It Found MeTaze çekilmişlerin arasından bolca fotoğraf seçilir…aklanır paklanır.Bir tutam sözle ovuşturulur. Kısık müzikteağır ağır pişmeye bırakılır. Sıcak servis yapılır…Tabakta resim bırakılmaz.Bitince ne mutlu bugün de ruhumuz doydu denir,huzur içinde dönüp hayata karışılır. Plenty of photos are… Continue Reading

Mimarlık ve Kopma

Mimarlık ve KopmaBernard Tschumi mimari söylemin en önemli konularını kışkırtıcı ve duru bir analiz çerçevesinde ele alıyor. Modern ideolojiyi ve post-Modern özlemleri karşı karşıya getiriyor, her ikisinin de haklı kültürel koşullardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Bu çerçevede birden çok programa uygun binaların… Continue Reading

Ambalaj Tasarımı

Ambalaj TasarımıAmbalaj ürünü korur, tanımlar, ömrünü uzatır, taşıma maliyetini düşürür ve en önemlisi; grafik ve yapısal tasarım nitelikleriyle süpermarket rafında benzeri ile zorlu bir rekabete girip ilgiyi üzerine çekerek satmaya çalışır.Ambalaj tasarımı, bir ürünü pazarlamaya elverişli hale getirmek üzere form,… Continue Reading

Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileri

Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileriEtkinlik gösterdiği bütün alanlarda devrimci ve yenilikçi olan Çernişevski, bilimi devrimci mücadeleden ayırmadı. Hazırladığı tez (Sanatın Gerçeklikle İlişkileri- 1855), felsefe ve estetikte materyalizmi, sanatta gerçekçiliği yüreklice savunan bir tezdi. İnsanın politik ve sosyal baskıdan kurtuluşu için mücadeleye… Continue Reading