Minyatürler Kitabı

Minyatürler KitabıBilindiği gibi figür yasağı Bizans’ta bir dönem uygulanmış, “İconoclast” hareketini ortaya çıkarmıştır. Bu yasak bir süre sonra kalktı ve İncil hikayelerini halkın daha iyi anlayabilmesi için resimler ve semboller kullanıldı.İslam’daki figür yasağı ise minyatür sanatının doğuşunu sağladı. Bazı önyargıların… Continue Reading

Türk Süsleme Sanatçıları Müzehhipler /1

Kitabın ismi Türk Süsleme Sanatçıları Müzehhipler /1 dir.Kitap A. Süheyl Ünver tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Haneden Ticarethaneye Batı Anadolu Halıcılığı (1839-1935) (5-B-1)

Kitabın ismi Haneden Ticarethaneye Batı Anadolu Halıcılığı (1839-1935) (5-B-1) dir.Kitap Harun Ürer tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Bezeme Sanatı ve Örnekleri

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Bezeme Sanatı ve ÖrnekleriBezeme sanatı insanlık tarihi ile başlar. Kendini, çevresini ve kullandığı eşyayı göze hoş gelecek biçimde süslemek insanın doğal tutkusudur. Bu tutkuyu gelmiş geçmiş uygarlıklar arasında en iyi uygulayan ve bu sanat alanına en… Continue Reading

Ali Üsküdari & Tezhip ve Rugani Üstadı Çiçek Ressamı

Ali Üsküdari & Tezhip ve Rugani Üstadı Çiçek RessamıTürk tezyini san’atlarına 18. Yüzyılda o zamana kadar görülmedik bir tarz ve renk anlayışı getiren ve eserleri bulunduğu koleksiyonlarda el üstünde tutulan büyük bir bezeme san’atkârı ve ÇİÇEK RESSAMI olan Üsküdârî Ali… Continue Reading

Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 2

Kitabın ismi Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 2 dir.Kitap Ünver Oral tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri & İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden

İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri & İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivindenİbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da Mimar Sinan Eserleri, İbrahim Hakkı Konyalı’nın 1940-1941 yıllarında hazırladığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı yayınlayamadığı fotoğraf albümü ve Mimar Sinan’ın Eserleri adlı çalışmalarından yararlanılarak ve Konyalı’nın… Continue Reading

Seramik Hataları ve Çözüm Yöntemleri

Seramik Hataları ve Çözüm YöntemleriBu kitap çömlekçilerin üretim sürecinde ortaya çıkan birçok sorunun doğası, nedenleri ve çözümlerini hemen belirleyebilmeleri için onlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, bu kitap bundan çok daha ötedir; kitabın ayrıntılı açıklamaları seramik üretimi ve pişirme işlemleri… Continue Reading

Seramik Yapıyoruz

Seramik YapıyoruzSeramik Yapıyoruz, sadece seramiğe yeni başlayan öğrencilere seramik yapmayı öğretmek ve onun hakkında temel bilgiler vermek için değil, seramikle uzun zamandır uğraşan sanatçıların da yeni fikirler geliştirmesini sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Burada, seramik yapım sürecindeki işlemler ve kullanılan yöntemler,… Continue Reading

Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı

Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatıİslâm sanatları arasında özel bir yeri olan Hüsn-i hat, zaman içerisinde gelişme göstererek tarihteki yerini almıştır. Elinizdeki kitapta bu tarihi seyri göreceksiniz. Ayrıca meraklısı için yazı sanatı ve malzemeleri, yazı sanatının öncü hattatlarıyla ilgili gerekli bilgi… Continue Reading