Köyde Mimari & Doğu Karadeniz

Köyde Mimari & Doğu Karadeniz“Köydeki mimarinin arkasında iki kuvvet var: zaman ve doğa. Hepimizin esiri olduğumuz zaman ve kusursuz doğa. Aklıselim sahibi köylü, bu iki kuvveti çok iyi kullanıyor. Köylü doğa ile iç içe yaşıyor, çevresini gözlemliyor, değerlendiriyor, sorunları görüyor ve… Continue Reading

Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı

Bir Mimarın Kaleminden Camiler KitabıCami mimarisinde özellikle klasik dönem Osmanlı mimarisi üzerine yazılıp-çizilen geçmişten gelen kaynaklar mevcut olmakla birlikte bunların günümüz Türkçesine kazandırılıp kayıt altına alınanları oldukça azdır. Bu yüzden camilerle ilgili mevcut kaynaklardan teorik ve pratik bilgiler bugüne ulaşmadığı… Continue Reading

Mimarlık ve Kopma

Mimarlık ve KopmaBernard Tschumi mimari söylemin en önemli konularını kışkırtıcı ve duru bir analiz çerçevesinde ele alıyor. Modern ideolojiyi ve post-Modern özlemleri karşı karşıya getiriyor, her ikisinin de haklı kültürel koşullardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Bu çerçevede birden çok programa uygun binaların… Continue Reading