Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26)

Kitabın ismi Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26) dir.Kitap İ. Aydın Yüksel tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren,… Continue Reading

Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileri

Sanatın Gerçeklikle Estetik İlişkileriEtkinlik gösterdiği bütün alanlarda devrimci ve yenilikçi olan Çernişevski, bilimi devrimci mücadeleden ayırmadı. Hazırladığı tez (Sanatın Gerçeklikle İlişkileri- 1855), felsefe ve estetikte materyalizmi, sanatta gerçekçiliği yüreklice savunan bir tezdi. İnsanın politik ve sosyal baskıdan kurtuluşu için mücadeleye… Continue Reading

Kile Sanat Galerisi Üçüncü Müzayede (1-E-3)

Kitabın ismi Kile Sanat Galerisi Üçüncü Müzayede (1-E-3) dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale

Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale Çanakkale Boğazına ulaşan vadiler ve çevresindeki alanlarda sürdürülen yüzey araştırmalarında bölgenin Bizans dönemi yerleşimlerine ait önemli ve çok sayıda veri tespit edilmiştir. Elde edilen bu arkeolojik veriler ile Bizans Dönemi yerleşimlerinin Çanakkale Boğazına ulaşan vadilerdeki… Continue Reading