Bubi 6 Dönem 6 Periods

Bubi 6 Dönem 6 PeriodsBu kitap, Türkiye İş Bankası’nın 10 Ocak – 3 Mart 2018 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde gerçekleştirdiği “Bubi 6 Dönem” Sergisi nedeniyle hazırlanmıştır.This book has been prepared in coordination with “Bubi 6 Periods” Exhibition held… Continue Reading

Selçuklu Seramiklerinde Müzik

Selçuklu Seramiklerinde MüzikSelçuklu seramikleri, farklı renklerin aynı anda kullanılmasına imkân veren üstün tekniklerle usta ellerden çıkmışlardır. Lüster Uygulamaları ile gözleri alan bu eserler, sanat tarihçileri için paha biçilmez değere sahip. Ama aynı zamanda müzik tarihçileri, kültür tarihçiler için de eşsiz… Continue Reading

Osmanlı Sanatı’na Dair Denemeler

Osmanlı Sanatı’na Dair DenemelerOsmanlı Sanatı’nın öne çıkan en mühim özelliği imparatorluk ve saray sanatı bağlamında biçimlenmiş olmasıdır. Abidevî ve estetik açıdan zirvede olan sanat eserleri hanedan, saray teşkilatı ve seyfiye sınıfı gibi idareciler tarafından yaptırılmıştır. Adı geçen zümreler, reaya olarak… Continue Reading

Cumhuriyet Basınında Sergiler Bibliyografyası

Cumhuriyet Basınında Sergiler BibliyografyasıCumhuriyet Basınında Sergiler Bibliyografyası, Cumhuriyet’in ilk elli yılında sanat ortamını belirleyen etkinliklerden sergilerin, gazete ile dergilerde yayımlanan haberler ve dönemin entelektüel kesimi ile sanatçıları tarafından kaleme alınan yazılar bibliyografyasını kapsıyor.Yirmi yedi senelik bir sürece ışık tutan bibliyografya,… Continue Reading

İslam Sanatı’nın Özellikleri & Birlik Yansıtma İşlevsellik Güzellik Aşkınlık

İslam Sanatı’nın Özellikleri & Birlik Yansıtma İşlevsellik Güzellik AşkınlıkTevhid’den hareket eden ve tenzih’le doğayı yansıtan sanatçı tabiyatın içkinliğini yakalar. Bu ilahi güçle dolan sanat çabası, maddeyi güzel kılar. Bu kitap; İslam Sanatı’nın Özellikleri’ni birlik, yansıtma, işlevsellik, güzellik ve aşkınlık şeklinde sıralamıştır. Sanat felsefesi,… Continue Reading

Mare Nostrum

Mare NostrumMare Nostrum, Mussolini Dönemi’nde Erken Cumhuriyet Türkiyesiyle temas kurmuş  farklı meslek gruplarından İtalyanların, benlik ve öteki kurgularını, kimlik inşa süreçlerini, ulusal ve uluslar-ötesi referans sistemini, kent, mekân, toplum, tarih ve mimarlık algılarını, içinde bulundukları profesyonel, ideolojik,  toplumsal, bireysel/duygusal bağlamla… Continue Reading

Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik Tarihi

Yasaklı Sanat Olarak Minyatür, Resim ve Grafik TarihiResim, tarih boyunca çeşitli yasaklara ve düşmanlıklara maruz kaldı. Mağara duvarlarına yapılan betimlemelerden grafik tasarıma uzanan geniş yelpazede minyatür, resim ve grafiğin ustaları; teknikleri, üslupları, konuları nedeniyle ciddi eleştirilerin hatta baskıların hedefi oldu. Yüzyıllar… Continue Reading

Türk Elişleri Sanatı XVI-XIX Yüzyıl (Kod:4-H-20)

Kitabın ismi Türk Elişleri Sanatı XVI-XIX Yüzyıl (Kod:4-H-20) dir.Kitap Macide Gönül tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Türk Resim Sanatı Tarihi / Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu (Kod:6-B-1)

Kitabın ismi Türk Resim Sanatı Tarihi / Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu (Kod:6-B-1) dir.Kitap Halil Edhem tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan,… Continue Reading

Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26)

Kitabın ismi Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26) dir.Kitap İ. Aydın Yüksel tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren,… Continue Reading