Sorularla Erzurum Tarihi

Sorularla Erzurum TarihiErzurum Kalesi’nin 23 kapısı vardı.Erzurum’da 52 tabya mevcuttu. Kıtlama şeker Rusya’dan alınırdı.Erzurum’da 172 çeşit kuşu barındıran büyük bir göl vardı. Şehrin tam merkezinde büyük bir Paşa Sarayı vardı.Erzurum Kongresi bugünkü Kongre binasında yapılmamıştı.Hakkari’den Trabzon’a kadar doğunun çok büyük bir kısmı… Continue Reading

Dünden Bugüne Diyarbakır

Dünden Bugüne DiyarbakırTekil olarak insanın çoğul olarak insanlığın, yaratıldığı andan bugün ulaştığı merhaleye kadar; toplayıcılık, avcılık, hayvancılık, ziraat, sanayi, teknoloji ve bilgi çağlarını yaşadığına inanılır. Tabi bu bakış açısının geçerliliği daha çok gelişmiş, sanayileşmiş toplumlar dikkate alındığında kabul edilebilir. Yoksa… Continue Reading

Şer’iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İkinci Yarısında Bursa Esnafı ve Ekonomik Hayat

Şer’iye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İkinci Yarısında Bursa Esnafı ve Ekonomik HayatXVI. Yüzyıl ikinci yarısında Bursa esnafı ve Bursa’da iktisadi hayatın ele alındığı bu eserde, dönemin sosyo-ekonomik yapısı, esnaf-mekan ilişkisi, esnafın sosyo-ekonomik ilişkileri, esnafın toplumdaki rolü ve devlete karşı yükümlülükleri,… Continue Reading

Ruhumun Masalı Şehr-i Urfa

Ruhumun Masalı Şehr-i UrfaCami onu göterir, minare onu gösterir, kubbe onu gösterir, “Bilmenin nihai amacı kendini idrak etmektir” manasını temsil eden medrese onu gösterir. Dünya misafirhanesindeki yolculuğu simgeliyen hanlar Onu gösterir, hasılı mazi edalı ve endamlı her munis mimarı eser… Continue Reading

Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü

Kitabın ismi Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü dir.Kitap Ömer Demirel tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading

Bir Şehrin Hafızası & Kayseri’de Sosyokültürel Hayat

Bir Şehrin Hafızası & Kayseri’de Sosyokültürel HayatHer şehrin bir hafızası vardır. Şehirleri birbirinden ayıran, onlara belirli karakterler yükleyen ve kimlik kazandıran da bu hafızadır. Şehirde yaşayan her insan bu hafızadan nasiplenir. Bu hafıza ile yoğrulur ve hayatını devam ettirir. Her… Continue Reading

Bir Kentin Yeniden Yapılanması İzmir 1923-1938

Bir Kentin Yeniden Yapılanması İzmir 1923-1938İzmir, işgalden önce Doğu Akdeniz’in en güzel kentlerinden biriydi XVI. Yüzyıldan itibaren Ege Bölgesinin canlı ve işlek bir limanı haline gelmiştir. XIX. Yüzyılın ortalarındaki döşenen demiryolu hatları İzmir’i geniş bir ekonomik havzaya bağlamış, yapılan yeni… Continue Reading

Osmanlı’nın Ustalık Eseri Edirne ve Gezi Rehberi

Osmanlı’nın Ustalık Eseri Edirne ve Gezi RehberiYediden yetmişe herkese ulaşan ve tarihi günümüze taşıyan üslubuyla göz dolduran Talha Uğurluel, Osmanlı’nın Ustalık Eseri Edirne ve Gezi Rehberi kitabıyla, yıllarca Osmanlı’ya başkentlik yapmış ve birçok padişah yetiştirmiş Edirne’yi sokak sokak anlatıyor. Eğer bilerek… Continue Reading

Ebruli Kitap Diyarbakır & Farklı Yüzler ve Renkler Kenti

Ebruli Kitap Diyarbakır & Farklı Yüzler ve Renkler KentiBu çalışma, geleneksel olandan modern olana evrilirken, diğer bir ifadeyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde ebruli bir dokunun mozaik metaforuna dönüştürülme çabası içinde ortaya çıkan farklı yaşam öykülerini ihtiva etmektedir. Bu kitap kurgulanmamıştır;… Continue Reading

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine Konya

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine KonyaAnadolu coğrafyasının orta bölümünde yer alan Konya, kendi ismiyle anılan geniş bir ovanın güney-batı kenarında bulunmaktadır. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle eski çağlardan beri yolların kavşak noktasında yer almıştır. Bu özellik, Anadolu Selçuklularına başkentlik edecek kadar önem… Continue Reading