Çankırı Coğrafyası

Çankırı CoğrafyasıAhmet Kemal Üçok’un çok iyi tanıdığı memleketi Çankırı’nın coğrafyası hakkında yazdığı kitabı önce 1945-1946 senelerinde Çankırı gazetesinde tefrika edildi ve daha sonra, gecikerek de olsa, 1949’da Çankırı Halkevi yayınları arasında müstakil bir kitap halinde basıldı. Ahmet Kemal Üçok’un bu… Continue Reading

Karatekin Eli, Yaren Diyarı Çankırı’dan Sözler (5-A-8)

Kitabın ismi Karatekin Eli, Yaren Diyarı Çankırı’dan Sözler (5-A-8) dir.Kitap Necati Asım Uslu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Çankırı Kültürü ve Tarihi/5 Kitap Takım

Çankırı Kültürü ve Tarihi/5 Kitap TakımÇankırı Tarih ve Halkiyatı– Hacışeyhoğlu Hasan Üçok-Çankırı Halk Edebiyatı– Tahsin Nahit Uygur-Çankırı Coğrafyası– Ahmet Kemal Üçok-Görüp İşittiklerim– Ahmet Kemal Üçok-Çankırı Masalları– Dehri Dilçin-

Çankırı’nın Tarihi ve Kültürel Mirası XI-XX Yüzyıl

Çankırı’nın Tarihi ve Kültürel Mirası XI-XX YüzyılBir bölgenin, şehrin yapılarının bütünü ile incelenmesi, kayıt altına alınması devrine olduğu kadar, geleceğe de ışık tutar. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çankırı, ülkemizin önde gelen eski ve zengin kültürel mirasının… Continue Reading