Osmanlı Devleti Bürokrasisi’nde Erzincanlı Memurlar

Osmanlı Devleti Bürokrasisi’nde Erzincanlı MemurlarErzincan, birkaç bin yılı aşkın süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın en zengin tarihi ve kültürel kaynaklarını bağrında barındırmıştır. Maalesef şehrin coğrafi konumu itibariyle maruz kaldığı yıkımlardan dolayı, geçmişten günümüze intikal eden tarihi eserleri yok denecek kadar azdır.… Continue Reading

Türk İktisat Tarihinde Erzincan

Türk İktisat Tarihinde ErzincanOsmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’ne devredilen iktisadi yapının temel özelliği küçük üreticiliğin ağır bastığı tarıma dayalı bir yapıydı. Osmanlı Devleti Dönemi’nde uygulamaya konulan ve Cumhuriyet Dönemi’ne intikal eden üretim ve pazar sistemi çerçevesinde Erzincan’ın iktisadi yapısı da… Continue Reading