Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine Konya

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine KonyaAnadolu coğrafyasının orta bölümünde yer alan Konya, kendi ismiyle anılan geniş bir ovanın güney-batı kenarında bulunmaktadır. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle eski çağlardan beri yolların kavşak noktasında yer almıştır. Bu özellik, Anadolu Selçuklularına başkentlik edecek kadar önem… Continue Reading

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)Bilindiği üzere Millî Mücadele tarihimiz henüz ilmî olarak bütün mahalleri ve yönleriyle ele alınıp incelenmiş değildir. Bir milletin varlığını ve istiklâlini korumak için artık en son imkânlarını seferber ettiği böyle bir mücadelenin ilmî olarak… Continue Reading

Süheyl Ünver’in Konya Defterleri

Süheyl Ünver’in Konya DefterleriSüleymâniye Kütüphanesi’ndeki Ord.Prof.Dr. A. Süheyl Ünver koleksiyonunda, Konya hakkında hazırlanmış 10 defter mevcuttur. Bu kitap, bahsi geçen 10 defterden alınan resimlerle, Gülbün Mesara Arşivi’nde yer alan münferit Konya tezhip ve resimleriyle, ressam Ahmet Yakupoğlu’nun yapmış olduğu Konya… Continue Reading

Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir & Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya, Bursa

Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir & Ankara, İstanbul, Erzurum, Konya, BursaHemen hemen yüz yıl sonra, Buenos Aires’te doğan ve büyükbabam gibi doğum yerini terk ederek seyahat eden ben, İstanbul’a ilk kez on altı yaşımdaki oğlumla, büyükbabamın hayal gücünü böylesine esir almış… Continue Reading

1946 Yılı Konya Belediye Seçimleri

1946 Yılı Konya Belediye SeçimleriDemokrasinin temeli kabul edilen mahalli yönetimler, demokrasi tarihimiz açısından önemlidir. Yerel yönetimler, toplumun kendi kendini yönetmesi itibariyle demokrasinin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu yönüyle siyasi katılmayı hızlandırıcı bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Güçlü bir yerel… Continue Reading

Bursa’dan Konya’ya Seyahat

Kitabın ismi Bursa’dan Konya’ya Seyahat dir.Kitap Mehmet Ziya Bey tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Konya’da Çok Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957)

Konya’da Çok Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957)Milletvekillerinin maaşlarının şimdiden verilmesi nedir? Bu paralar ne olacaktır? Hiçbir milletvekili buna itirazda bulunmamıştır. Bunlar bir gün Konya’da Araplar ve Topraklık Mevkilerine gelip bakmışlar mıdır? Kimin hatırını sormuşlardır? Yıkılacak ve rutubetten girilmeyecek evlerdeoturan vatandaşlar… Continue Reading

Mevleviler Beldesi Konya (Kod:6-D-16)

Kitabın ismi Mevleviler Beldesi Konya (Kod:6-D-16) dir.Kitap Clement Huart tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading