Ruhumun Masalı Şehr-i Urfa

Ruhumun Masalı Şehr-i UrfaCami onu göterir, minare onu gösterir, kubbe onu gösterir, “Bilmenin nihai amacı kendini idrak etmektir” manasını temsil eden medrese onu gösterir. Dünya misafirhanesindeki yolculuğu simgeliyen hanlar Onu gösterir, hasılı mazi edalı ve endamlı her munis mimarı eser… Continue Reading

Milli Mücadele’de Güney Cephesi Urfa (30 Ekim 1918–11 Temmuz 1920)

Kitabın ismi Milli Mücadele’de Güney Cephesi Urfa (30 Ekim 1918–11 Temmuz 1920) dir.Kitap Prof. Dr. İsmail Özçelik tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön… Continue Reading

İbrahim ve Harran Gizemi

İbrahim ve Harran Gizemi“Bir çok dinin ve inanışın doğuş ve buluşma noktası olan Urfa bölgesindeki, tarihsel yerleşim merkezi olan Harran kentinin gizemli tarihi üzerinde yoğunlaşan Müslüm Yücel, bugünkü yaşamda yansıyan izleri de okurlara taşıyor. Öte yandan bölgenin en eski inanışlarından… Continue Reading

Düşünce Tarihinde Urfa ve Harran

Düşünce Tarihinde Urfa ve HarranHızlı bir gelişim gösteren dünyanın ve insanlığın ulaştığı bugünkü bilim, kültür ve düşünce seviyesinde geçmiş medeniyetlerin payı kuşkusuz büyüktür. Zira gelecek bugüne, bugün geçmişe dayanmaktadır. Bu açıdan bugünkü medeniyette payı olan ve düşünce tarihinde önemli bir… Continue Reading

Ortaçağ’da Urfa

Kitabın ismi Ortaçağ’da Urfa dir.Kitap Abdullah Ekinci tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

Urfa ve Çevresi Eyyubiler Tarihi

Kitabın ismi Urfa ve Çevresi Eyyubiler Tarihi dir.Kitap Ahmet Demir tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading