Mültecileeeer

Mültecileeeer“Onlar, Pakistan’dan, Afganistan’dan, Somali’den, Eritre’den, Suriye’den, Irak’tan, Libya’dan, Mali’den, Cezayir’den, Fas’tan, Haiti’den ve yaşananların gelecek beklentisi ile bağdaşmadığı daha birçok yerden geliyorlar. Milyonlarcalar… Kaç milyon? Bilmiyoruz. Onlara mülteci diyoruz; kafalarında tek bir şey var: Avrupa’ya gelme arzusu.…Avrupa panikledi. Sorumlu politikacılar… Continue Reading

Hayaletler Sonatı

Hayaletler SonatıHayaletler Sonatı, dışavurumcu fantastik, gerçeküstü ve grotesk yapısıyla insanoğlunu, karşısındakileri sonuna kadar sömüren, onları hiçe indirgemek için kanlarını emen bir toplumun bireyleri ve kurbanları olarak gösterir. Suç, yalan, günah, sömürü ve nefret dolu bu dünyada insanca yaşamaya, mutluluğa yer… Continue Reading

Onikinci Gece

Kitabın ismi Onikinci Gece dir.Kitap William Shakespeare tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

Ploutos (Servet) (Ciltli)

Ploutos (Servet) (Ciltli)Aristophanes (MÖ 450?-MÖ 388?): Yaşamına dair pek kesin bilgiler yoktur. Yazdığı kırk kadar oyundan sadece on biri günümüze ulaşmıştır. Kıvrak ve keskin diliyle ünlü olan   Aristophanes, komedya sanatının bütün inceliklerini çağının tanıklığıyla kaynaştırmış büyükbir tiyatro ustasıdır. Ploutos, Aristophanes’in… Continue Reading

Toplu Oyunlar 4

Toplu Oyunlar 4Nazım Hikmet, Aşık Veysel  ve William Shakespeare…  Üç ünlü bir arada. İkisi bizden, diğeri dünya  çapında bir tiyatro yazarı. Üçü de baki  kalan bu  kubbede  hoş seda  ve iz  bırakan  kişiler. Değişik  alanlarda iz  bıraksalar  da,  zamanın  eskitemeyeceği  değerleri bir  arada … Continue Reading