Badiou, Balibar, Ranciere & Özgürleşmeyi Yeniden Düşünmek

Badiou, Balibar, Ranciere & Özgürleşmeyi Yeniden DüşünmekFelsefi düşüncenin gücü, 21. yüzyılda dönüştürücü ve eşitlikçi amaçlar doğrultusunda nasıl kullanılabilir? “Olay kuramı” ile Alain Badiou, “eşitliközgürlük” önermesiyle Etienne Balibar ve hakiki siyasetin koşullarını eşitlik temelinde araştıran Jacques Rancière, 1980’lerin sonundan bu yana siyasi… Continue Reading

Siyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm & 21. Yüzyıl, Bugün Ve Yarın

Siyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm & 21. Yüzyıl, Bugün Ve YarınSiyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm başlıklı bu önemli çalışmada, alanlarında uzman yazarlar, neoliberalizm içerisinde adalet anlayışı ve eşitsiz büyümenin, tüketim kültürü ve para politikalarının eleştirileriyle 21. yüzyılın toplumsal düzenini kapsamlı… Continue Reading

Orta Yol & Üçüncü Yol’dan Orta Yol’a Pax Social Democratica

Orta Yol & Üçüncü Yol’dan Orta Yol’a Pax Social DemocraticaUzun zamandır Üçüncü Yol tartışmalarına katılmıyorum; ama Orta Yol yeniden heyecanlanmamı sağladı.”  Anthony GIDDENS Üçüncü Yol kitabının yazarı, İngiliz İşçi Partisi Teorisyeni London School of Economics, Londra “Orta Yol’da bir ideoloji ilk kez nörobilimsel verilerle temellendiriliyor.… Continue Reading

Yapabilirlikler Yaratmak & İnsani Gelişmişlik Yaklaşımı

Yapabilirlikler Yaratmak & İnsani Gelişmişlik Yaklaşımı “Kalkınma ve politika dünyasında artık yepyeni bir kuramsal paradigma var. ‘İnsani Gelişmişlik’ ya da ‘Yapabilirlikler Yaklaşımı’ olarak adlandırılan bu model çok basit bir soruyla işe başlar: İnsanlar gerçekte neler yapabilir ve ne olabilirler? Önlerinde ne… Continue Reading

Kültürel Sıkışma Toplumsal Dışlanma

Kültürel Sıkışma Toplumsal DışlanmaBu kitabın konusu, teorik çerçevesi ve kavramsal çatısı, kapitalist sömürüyle çok yakından bağlantılı ve bu zemin üzerinde çeşitlenerek daha çok Avrupa’ya doğru yaşanan kitlesel göç, göçmen, mülteci akını ve kimlik politikaları üzerinedir. İki ana kısım ve yedi… Continue Reading

Laiklik

LaiklikSiyasi bir tanım olduğu kabul edilen laiklik, en yalın haliyle, hiçbir inancın yanında saf tutmadan bilinç ve ifade özgürlüğünü savunur. Bununla birlikte, en azından Batı’daki tezahürlerinin “ayrıştırıcı” da olabildiği ve dini kendi inanç ve ibadet pratiklerinden ibaret bir alanla sınırladığı… Continue Reading

Seçme Yazılar

Seçme Yazılar“Çelişkiler arasında ve her çelişkinin farklı yönleri arasında hem birlik hem de mücadele vardır; ve çelişkilerin oluşumu boyunca, bir şey ya da bir feno­men diğerine, tam tersine dönüşebilir. Mao Zedung yoldaş, bu durumu materyalist diyalektiğin temel kanunu olarak belirtir.”Nagalingam… Continue Reading

Kriz ve Acil Durum Yönetimi

Kriz ve Acil Durum YönetimiAcil durum yönetiminin, acil durum öncesi, sırası ve sonrası biçiminde temel aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalarla bağlantılı olarak bütünleşik yönetim anlayışı, risk yönetimi, planlama, müdahale, iyileştirme ve rehabilitasyon gibi faaliyetler öne çıkmaktadır.Bu konuların ele alınması amacıyla İçişleri… Continue Reading

Felix Guattari: Öznellik Alanları

Felix Guattari: Öznellik Alanları1969’da tanıştığı Gilles Deleuze ile birlikte yazdıkları Kapitalizm ve Şizofreni’nin tartışmasız etkisi hâlâ sürerken, Félix Guattari’nin kendi özgün çalışmasına bir bakış bize ne sunabilir? Ali Akay, Guattari’nin kendi yöntem-kavramlarının dinamik oluşumunu gözler önüne serdiği bu derslerde, öznelliği… Continue Reading