Çerkes Soykırımı

Çerkes Soykırımı Çerkesler, 19. yüzyıl ortalarına kadar Karadeniz’in kuzeydoğu kıyılarından Kafkasya içlerine doğru yayılan Çerkesya topraklarında yaşayan bir halktı. Rusya İmparatorluğu için İran ve Osmanlı ile ilişkilerinde stratejik değerde olan bu topraklar, 19. yüzyılda Rusya tarafından yapılan soykırımda bu halka… Continue Reading

Bırakın Şanımız Yürüsün & Kafkasların Yiğit Halkları Arasında Seyahatler

Bırakın Şanımız Yürüsün & Kafkasların Yiğit Halkları Arasında SeyahatlerBugünde etrafında sonu gelmez kavga ve savaşların yaşandığı bir coğrafya olan Kafkasya’nın dünü ve bugününün anlaşılması için okunması gereken bir çalışma. Kitap Rus Çarlığı’nın Kırım ve Karadeniz’e ulaşmak için Kafkasya’da yüzyıllarca uyguladığı… Continue Reading

Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922) Türk Basınına Yansımalarıyla

Suriye’de İşgal ve Direniş (1919-1922) Türk Basınına Yansımalarıyla20. yüzyılın başında Suriye’nin işgaline ve bölgenin parçalanmak istenmesine karşı ilk direniş teşebbüsleri 1919-1922 yılları arasında gerçekleşti. Parçalanmaktan kurtulamayan bölge ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1946 yılında manda idaresinden çıkabildi. Bugün komşumuz Suriye parçalanma… Continue Reading

Alaş’ın Azaplı Yolu & Kazak Edebiyatı ve Eleştiri Dünyası

Alaş’ın Azaplı Yolu & Kazak Edebiyatı ve Eleştiri DünyasıBu kitap, 20. yüzyıl Kazak aydınlarının, sanat ve ilim alanında bir çığır açmış şahsiyetlerinin yani “Alaş” mensuplarının devrin acımasız paletleri arasında nasıl sıkıştırılıp ortadan yok edildiklerinin kısa hikayesidir. 

Deng Xiaoping ve Çin’in Dönüşümü

Deng Xiaoping ve Çin’in Dönüşümü“Belki de hiçbir devlet adamı 20. yüzyıl dünya tarihinde Deng Xiaoping kadar uzun soluklu bir etki bırakmadı. Hiçbir modern Doğu Asya tarih ve kültür bilimci de Çin’in en cesur stratejistinin yaşamı ve mirasında vücut bulan zıtlıkları… Continue Reading

Homo Komünus

Homo Komünus     Dünyamız kapitalizmin vahşi saldırılarıyla sarsılıyor! Her şey emekçilerin aleyhinde! Pekâlâ, komünistler ne yapıyor? Ya ‘elveda proletarya’ diyenlerin, ya ‘tanrısal insan’(homo deus) diye ortaya çıkanların ya da dedikodu sistemiyle çalışan devrim kaçkınlarının peşinden gidiyor.     Kitap, Paris Komün ilkelerine göre… Continue Reading

Japonya’da Türk İzleri

Japonya’da Türk İzleriTürk Tatarlar, Türk kültürünü Asya’nın en ücra, en uzak bölgelerine taşıyan bir Türk halkıdır. Son yıllarda Türk Tatarların Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerdeki varlıları ve buralarda bıraktıkları eserlerle ilgili olarak ülkemizde olduğu gibi Tataristan ve Japonya’da da bilimsel… Continue Reading

İsrail’in A Planı

İsrail’in A PlanıHer Yahudi bir kral, Yahudi olmayan köle olacaktır.Yahudi AtasözüTüm dünya bizim karşımızda,Bu eski bir hikayedir aslında…Bize atalarımız tarafından öğretilenVe söylenip birlikte dans edilmesi gereken……Eğer tüm dünya bize karşı iseHiç umurumuzda değil!Eğer tüm dünya bize karşı iseTüm dünyanın canı… Continue Reading

Atambayev’in Gölgesi Altında Kırgızistan

Atambayev’in Gölgesi Altında KırgızistanOrta Asya’nın en demokratik ülkesi olarak gösterilen Kırgızistan’da son dönemlerde çelişkili gelişmeler yaşandığı görülmektedir. Bu durum özellikle Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev döneminde ortaya çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Tayyip Abi” diye hitap etmesiyle sempati toplayan Atambayev’in Türkiye’deki… Continue Reading

Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının GelişiGelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney Yarıküresi’nde tüm hızıyla sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel Ness, kontrolden çıkmış olan endüstriyel kapitalizmin yayılmasına karşı işçilerin mücadele verdiği üç önemli ülkeye dair… Continue Reading