Derin Devlet ve Muhalefet Geleneği

Derin Devlet ve Muhalefet GeleneğiSümer/Akad’dan Mısır’a, Pers’den Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan derin bir tarihin ürünü olarak devlet, bu coğrafyada devletten daha fazla bir şeydir. Kutsal, hegemonik ve değişken karakteriyle devlet, zamanda ve mekânda hareketi, parçalanma ve bütünleşme dinamiği, özü ve… Continue Reading

Özelleştirmenin İkinci Dalgası Kamu-Özel İşbirliği & Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü

Özelleştirmenin İkinci Dalgası Kamu-Özel İşbirliği & Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen RolüBÖLÜM 11. Devletin Ekonomideki Yeri ve Kamusal Faaliyetler BÖLÜM 22. Kamusal Faaliyetlerin Sunumu ve Kamu-Özel İş birliği BÖLÜM 33. Kamu-Özel İşbirliği ve Türkiye’deki Uygulamalar

Batınilik

Kitabın ismi Batınilik dir.Kitap Dr. Ömer Uluçay tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

Bütün Sıfatlarıyla Devlet

Bütün Sıfatlarıyla Devlet“Marx’a göre, devlet, bir sınıf egemenliği organı, bir sınıfın bir başka sınıf üzerindeki baskı organıdır; sınıflar arasındaki çatışmayı hafifleterek, bu baskıyı yasallaştırıp pekiştiren bir “düzen”in kurulmasıdır. Devletin sınıflararası çelişkilerin uzlaşmazlığının bir sonucu olarak meydana geldiği gerçekliği unutulduğu an,… Continue Reading