İlluminati & Paranın Baronları

İlluminati & Paranın BaronlarıDünyayı yöneten 13 hanedanlığın önde gelen sülalesi olan ROTHSCHILDLER, inanç sistemleri, dünyayı yönetmekte oynadıkları önemli rol ve onların uluslarüstü devasa bir güce ulaşmaları kitabın en önemli konularından biridir.Kitapta İLLUMİNATİ-SABETAYİZM-SİYONİZM-BAYKUŞ İMPARATORLUĞU-KURUKAFA VE KEMİK CEMİYETİ-LUSİFER (Her şeyi gören Göz)-… Continue Reading

Tarihten Günümüze İstihbarat

Tarihten Günümüze İstihbaratİstihbarat insanlığın en eski faaliyetlerinden birisidir. Batı ülkelerinde 16. yüzyıldan itibaren kurumsallaşmıştır. Her türlü askeri ve politik faaliyet ile güvenlik işleri, yeterli istihbarat  ve dolayısıyla bununla iç içe geçmiş olan karşı istihbarat çalışması olmadan yürütülemez. Bu kitapta, istihbarat… Continue Reading

Fetö’den Sonra Pusudaki Cemaatler

Fetö’den Sonra Pusudaki CemaatlerTürkiye son bir buçuk yıl içinde Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasal krizini yaşadı. Krizin merkezinde bir cemaat, “FETÖ” vardı…Önce siyasetten ticarete her alanda örgütlenerek bir “imparatorluğa” dönüşmüş, ardından da bir paralel devlet örgütlenmesiyle devlete el koymayı denemişti.15… Continue Reading

Bir İntihar Saldırısının Ardından

Bir İntihar Saldırısının ArdındanBu saldırının asıl amacı; son yüzyılda ağırlığını hissettiren dünya çapındaki ekonomik savaşı, yine ortaçağda olduğu gibi uzun süreli bir dinler savaşı biçiminde görüntülemek, günümüzün gelişmiş, modern, lâik ve demokratik düzenlerin yerine dini liderleri ve teokratik düzenleri egemen… Continue Reading

Küresel Güçlerin Oyun Adası Kıbrıs

Küresel Güçlerin Oyun Adası KıbrısDoğu Akdeniz’in en büyük, Akdeniz’in ise üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Yunanistan ve Libya’nın ortasındadır. Kıbrıs adasına komşu ülkelerden en yakın ülke 65 km ile Türkiye, Kıbrıs adasına en uzak… Continue Reading

Tarı̇hsel Çıkışına Tersleşmede Örgüt Öyküsü TKP/ML

Tarı̇hsel Çıkışına Tersleşmede Örgüt Öyküsü TKP/MLBüyük Proleter Kültür Devrimi, tarihteo güne kadar benzerine rastlanmamışyeni tipte bir devrimdi. “Herşeyikapsayacak şekilde” ifadesiyle hedefibelirlenen ve aşağıdan yukarıya doğruyeni baştan tasarlanan bu devriminbaşında da yine Mao Zedong vardı.Sosyalist sistemin başındaki kişi olarakMao Zedong; kendi… Continue Reading

İlluminati & Türkiye Bağlantıları

İlluminati & Türkiye BağlantılarıDaha önce “Paranın Baronları” adıyla yayınlanan ve “İlluminati / Paranın Baronları” adıyla yeni baskısı yapılan kitabımızda Ulus Ötesi Şirketlerin dünyayı tek elden idare etmek için oluşturdukları örgütlerden bahsetmiş, emperyalizmin anlaşılabilmesi için bir kapı açmıştık. Açılan o kapıdan… Continue Reading

Osmanlı Coğrafyasında İstihbarat Teşkilatları

Osmanlı Coğrafyasında İstihbarat TeşkilatlarıÜç kıtada 6 asır hâkimiyetini sürdürmüş olan Osmanlı’nın dağılıp parçalanması, İslam beldelerinin küçük devletçiklere bölünmesi ve sömürgeleştirilmesi için, Haçlı ve Siyonist örgütler 150 yıl öncesinden istihbarat savaşları başlatmışlardı.Bu araştırmada;• Sultan Abdülhamid’in “Yıldız İstihbarat Teşkilatı”,• Teşkilatı Mahsusa’nın, operasyonları… Continue Reading

Masonluğun Gizli Dili

Masonluğun Gizli DiliBu insansı varlıkları Şeytan’a has bir kibir iliklerine kadar işlemiş. Dünya Hâkimiyeti, Tanrıoğlu olma, Kaderi yönlendirebilme, İlahi kitapları dezenformasyona uğratma, İlahi kitaplardaki övülen insanları değiştirip yerine kendileri koyma ne ararsanız karşımıza Siyonist düşünce mahfilleri olarak çıkıyor.Bu yapısal değişiklikten… Continue Reading

Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet

Tarikat, Siyaset, Ticaret ve CinayetKimi sarığın üzerine melon şapka takmış, kimi melon şapkayı sarıkla kamufle etmiş…Kimi gece hahamlık yaparken gündüz imam olup namaz kıldırmış…Kimi gündüz seyyar vaizlik yaparken gece papazlık yapmış…İngiliz ve Amerikan istihbaratından alıp dağıttıkları paralara kutsiyet masalları uydurup,… Continue Reading