Osmanlı Coğrafyasında İstihbarat Teşkilatları

Osmanlı Coğrafyasında İstihbarat TeşkilatlarıÜç kıtada 6 asır hâkimiyetini sürdürmüş olan Osmanlı’nın dağılıp parçalanması, İslam beldelerinin küçük devletçiklere bölünmesi ve sömürgeleştirilmesi için, Haçlı ve Siyonist örgütler 150 yıl öncesinden istihbarat savaşları başlatmışlardı.Bu araştırmada;• Sultan Abdülhamid’in “Yıldız İstihbarat Teşkilatı”,• Teşkilatı Mahsusa’nın, operasyonları… Continue Reading

Masonluğun Gizli Dili

Masonluğun Gizli DiliBu insansı varlıkları Şeytan’a has bir kibir iliklerine kadar işlemiş. Dünya Hâkimiyeti, Tanrıoğlu olma, Kaderi yönlendirebilme, İlahi kitapları dezenformasyona uğratma, İlahi kitaplardaki övülen insanları değiştirip yerine kendileri koyma ne ararsanız karşımıza Siyonist düşünce mahfilleri olarak çıkıyor.Bu yapısal değişiklikten… Continue Reading

Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet

Tarikat, Siyaset, Ticaret ve CinayetKimi sarığın üzerine melon şapka takmış, kimi melon şapkayı sarıkla kamufle etmiş…Kimi gece hahamlık yaparken gündüz imam olup namaz kıldırmış…Kimi gündüz seyyar vaizlik yaparken gece papazlık yapmış…İngiliz ve Amerikan istihbaratından alıp dağıttıkları paralara kutsiyet masalları uydurup,… Continue Reading

Türk Eğitim Politikalarının Tarihsel Süreci

Türk Eğitim Politikalarının Tarihsel Süreciİnsanlık tarihinde eğitim sorunu hep birinci planda bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Biçimi değiştirmekle birlikte hiçbir dönemde, çocuklarda ve gençlerde eğitimin olabilirliğini yadsımak söz konusu olmamıştır. Gerek felsefi teorilerde, gerek insan başarılarının söz konusu olduğu tüm disiplin… Continue Reading