Geleceğin Solu&Solun Geleceği

Geleceğin Solu&Solun GeleceğiBu kitap daha önce yaşanmış tüm deneyimleri göz önünde bulundurarak 2000’li yıllarda dünya sol hareketlerine ve Türkiye’ye “şöyle bir” göz atmayı deniyor. Söyleşi yapılan 19 kişi, Amerika kıtasından Afrika’ya, Orta Asya’dan Avrupa’ya sol parti ve özellikle hareketleri veriler… Continue Reading

Türk Sağı Sözlüğü

Türk Sağı SözlüğüKendi milletine anlatamayan, içinden çıktığı toplumun ihtiyaç ve isteklerine çare olamayanların zamanla siyasi hayatına ya da faaliyetine son vermek zorunda kaldığı bir gerçektir. Bunlar ise herkesin malumu. Biz, bu kadar geniş bir cenahın bir arada anlatılmasına ihtiyaç duyulduğuna… Continue Reading

Feminizm Postmodernizm ve Hukuk

Feminizm Postmodernizm ve HukukYaklaşık iki yüz yıldır üzerinde durulan feminizm akımı 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha fazla güçlenmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları kadınların çalışma hayatına aktif şekilde katılmalarında rol oynamıştır.Bu kitapta değişik yazarların feminizm konusundaki görüşleri ile liberal,… Continue Reading

Reel Sosyalizmin Çelişkileri & Yöneten ve Yönetilen

Reel Sosyalizmin Çelişkileri & Yöneten ve YönetilenReel Sosyalizmin Çelişkileri’ne Methiye “Minerva’nın baykuşu yalnız alacakaranlıkta uçar.” Hegel’in bu eski düsturu, 1991’de Socialist Register, Michael Lebowitz’in tam da çöküşü esnasında “reel sosyalizm”in doğası üzerine yazdığı makaleyi yayımladığında sanki doğrulanmış gibiydi. Bu yeni… Continue Reading

Anarşizm ve Sosyalizm

Anarşizm ve SosyalizmOtoriteye olan inanç Tanrıya olan inanç kadar ilkel ve evrenseldir. İnsanlar her zaman toplumlar olarak bir araya gelse bir hükümetin başlangıcı olan otorite vardır. Eski zamanlarda insanlar kendilerine Otorite nedir? En iyi hükümet şekli nedir? Diye sordular. Ve… Continue Reading

Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri

Kimlikler Siyaseti Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri1991 Körfez Savaşı ile başlayıp 11 Eylül 2001’de ABD’ye yapılan saldırı ile sona eren dönem İslamcılık için büyük bir tarihsel fırsat dönemiydi. Bu, yoğun bir modernite eleştirisi içeren bir otantiklik iddiası taşıyan kimlik siyasetlerinin seslerini… Continue Reading

Somut Durumun Somut Tahlili

Somut Durumun Somut TahliliTarihteki ilk ‘post’ – Marksist ve tarihteki ilk ‘gerçekleşmiş’ Marksist! Bu bir oksimoron elbette.Çağının’Marksizm Papalar’ ının aynı çatı altında bulunmaktan rahatsız olduğu ‘işçilerin köylü yanlarının istismarcısı’ bir ‘geri ülke devrimcisi’… Ama bu papaları taht ve taçlarıyla Marksizmin… Continue Reading

Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri

Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri19. ve 20. yüzyılda yaygın bir uygulama alanı bulan milliyetçilik düşüncesi, özellikle I. Dünya Savaşı’nın ardından dağılan imparatorluk enkazı üzerinde yükselen ulus devletlere zemin hazırladı. Gürültüyle çöken imparatorlukların tahakküm alanlarında bulanan çeşitli uluslar, yaygın milliyetçilik akımlarının etkisiyle kendi… Continue Reading

Geleceğin Solu&Solun Geleceği

Geleceğin Solu&Solun GeleceğiBu kitap daha önce yaşanmış tüm deneyimleri göz önünde bulundurarak 2000’li yıllarda dünya sol hareketlerine ve Türkiye’ye “şöyle bir” göz atmayı deniyor. Söyleşi yapılan 19 kişi, Amerika kıtasından Afrika’ya, Orta Asya’dan Avrupa’ya sol parti ve özellikle hareketleri veriler… Continue Reading