Özeleştiri Ve Yenilenme Sorumluluğu

Özeleştiri Ve Yenilenme SorumluluğuGünümüz müslümanları, tarih içinde hiç olmadığı kadar vahiy karşıtı güçler tarafından kuşatılmışlardır. Modernizmin ekonomik, askeri ve zihinsel saldırıları, muharref geleneğin ve saltanat rejimlerinin karanlığından daha vahim yaralar açmaktadır. Bununla birlikte, gerek tarihi süreçte devralınan iç hastalıklar ve… Continue Reading

İlkeler ve Hareket / İslami Kimlik

İlkeler ve Hareket / İslami Kimlikİslami bir kimlik iddiasına sahip insanların düşünce ve inançlarını da, eylemlerini de ilkeler belirlemelidir. İman ve eylem ilişkisi, kaynak sorununa yaklaşım, içinde yaşanılan toplum ve sisteme bakış, Allah’ın dinini hakim kılma mücadelesinde izlenecek yöntem ve… Continue Reading

İslami Direniş Ve Islahat

İslami Direniş Ve IslahatMüslümanlar, 19. Yüzyılın sonlarında gerek düşünsel, gerekse pratik hayatta, tarihi süreç içinde başlayan ve batı kültürü karşısında gittikçe artan ciddi bir çözülüşü yaşıyorlardı. Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh’la güç kazanan İslam’ın özgün değerlerini yeniden ortaya koyma çabası,… Continue Reading

Batı Şeria Ve Gazze’de İslami Direniş

Batı Şeria Ve Gazze’de İslami DirenişBu kitap, Batı Şeria ve Gazze’de faaliyet gösteren iki İslami yönelimi incelemektedir. Bu yönelimler, İhvan-ı Müslimin ve İslami Cihad hareketleridir. Bu araştırmada iki İslami yönelimin doğuşu, gelişimi, her birinin temel kalkış noktaları, bu iki hareketin… Continue Reading

Türkiye’de Gençlik Hareketleri

Türkiye’de Gençlik Hareketleri16.yüzyılın Medereseli Ayaklanmaları..Tanzimat sonrasının gizli ihtilal örgütüne dönüşen gençlik kuruluşları..Cumhuriyet’ten sonra solcu ve sağcı gençlik örgütlenmeleri,eylemleri..Demokrat Parti İktidarının 27 Mayıs 1960’tadevrilmesine yol açan 28-29 Nisan Olayları..Üniversite işgalleri ve sokak çatşmalarıyla,çeşitli eylemlerele sürüp giden,12 Mart 1971Muhtıra’sıylayeni bir aşam giren… Continue Reading

Bir Olmadan Biz Olmak

Bir Olmadan Biz OlmakElinizdeki kitap, ülkemiz toplumsal mücadele tarihinde bundan böyle bir milat sayılabilecek Gezi Direnişi ’ne katılan farklı grupların bu direnişe neden omuz verdiklerinin, direnişçilerin isyan boyunca neler hissettiklerinin, yaşadıkları güzel ve hüzünlü anların ve aynı zamanda maruz kalınan… Continue Reading

Kuvayı Milliye Ruhu (Kod:6-D-19)

Kitabın ismi Kuvayı Milliye Ruhu (Kod:6-D-19) dir.Kitap Samet Ağaoğlu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Kadınlar ve Gerilla Hareketleri & Nikaragua, El Salvador, Chiapas, Küba

Kadınlar ve Gerilla Hareketleri & Nikaragua, El Salvador, Chiapas, KübaKadınlar Ve Gerilla Hareketleri Bu kitap, kadının Gerilla hareketi içersinde kazanmış olduğu Toplumsal cinsiyet farkındalığının, Özgürlük mücadelesine yansımasını çarpıcı bir biçimde dille getiriyor. “Karen Kampwirth bu kitapta yapısal, siyasi ekonomi ile… Continue Reading

Komintern’den Kominform’a (2. Cilt)

Kitabın ismi Komintern’den Kominform’a (2. Cilt) dir.Kitap Fernando Claudin tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading