AK Parti’nin 15 Yılı & Dış Politika

AK Parti’nin 15 Yılı & Dış PolitikaAK Parti iktidarı boyunca Türk dış politikasının nasıl şekillendiğine bakıldığında ilk göze çarpan özellik Türkiye’nin ekonomik ve askeri kapasitesinde yaşanan artışın dış politikaya yansıtılması çabasıdır. Özellikle 2003-2008 arasındaki hızlı ekonomik büyüme ile imkanları artan… Continue Reading

CHP Genel Sekreterliği (1930-1945)

CHP Genel Sekreterliği (1930-1945)“CHP Genel Sekreterliği örgütün merkeziydi. CHP merkezinin taşra teşkilâtıyla olan karşılıklı bütün irtibâtı, yazışmaları ve temasları, genel sekreterlik aracılığıyla gerçekleştirilirdi. Parti merkezinin örgüte ilettiği genelgeler de, partinin ana istikâmetini teşkilâta duyururdu. CHP Genel Sekreterliği’nin yegâne misyonunun bundan ibâret… Continue Reading

AKP’li Yıllarda Türkiye’nin Düzeni

AKP’li Yıllarda Türkiye’nin DüzeniGazeteler ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik stratejisinin Türkiye için bir felakete dönüşebileceğini haber veriyordu 2017 2018’e dönerken. ABD’liler “Türkiye’nin radikal İslamcı ide- olojiyi desteklediği” kanısındaydı. “Müslüman Kardeşler’in bazı unsurları” hükümetlerin parçası haline gelmişti. Haliyle Türkiye onlar… Continue Reading

CHP’nin Baskın Seçim Sınavı

Kitabın ismi CHP’nin Baskın Seçim Sınavı dir.Kitap Baki Nedim Baltacı tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan… Continue Reading