Ziya Gökalp

Ziya GökalpGökalp, fikirleri ve etkinlikleriyle Cumhuriyet Türkiyesi’nin temellerini kuranlar arasında yer alır. Onun hakkında pek çok kitap yazıldı. Bununla birlikte en yanlış tanınan aydınımız Gökalp’tir. Bu kitap, onun bir bütün halinde ve kendi gerçekliğinde tanımak isteyen okuyucular için hazırlandı. Gökalp,… Continue Reading

Ziyaret Fenomeni ve Türk Popüler Dindarlığı

Ziyaret Fenomeni ve Türk Popüler DindarlığıTürk halk dindarlığının en önemli özelliklerinden biri ziyaret fenomenidir. Anadolu’da türbe ziyareti yatır, türbe, ocak, evliya, dede, baba vb. isimle anılan ve halk tarafından kutsal mekânlar olarak görülen yerlere gitme davranışını içermektedir. Evliya kültü, Türk… Continue Reading

Cogito Sayı 2 Kirlenen Çağ

Kitabın ismi Cogito Sayı 2 Kirlenen Çağ dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

İnsani Vatanseverlik

İnsani VatanseverlikToprağın sırlarını keşfeden, güzelliklerini meydana koyan, doğanın diliyle konuşan insandır. Fakat insana özelliğini veren, onun ihtirasını alevlendiren, onun dehasına ayrı bir renk katan elbette doğadır. Kişilik insanla doğanın birleşmesindedir. İnsaniyetle vatanın birliğindedir. Her büyük idealist insanlık amacına ancak vatan… Continue Reading

Yaşadığımız Günler

Yaşadığımız GünlerRasim Özdenören, oldukça geniş bir perspektif içinde, yaşadığımız günlerin eleştirisinden yola çıkarak bütün bir modern çağı sorguya çekiyor bu kitabında. Olgulara müslümanca bakmanın getirdiği hakikat kaygısı, kitap boyunca ortaya atılan soru ve cevapları da yine hakikat doğrultusunda belirliyor.

Ölümün Toplumsal Tarihi

Ölümün Toplumsal TarihiBu zamana kadar ölümle ilgili sahip olduğumuz bilgi ve deneyimler, yaşamın sonundaki ölüm ve toplumsal sorumlulukla ilgili eski görüşler tarafından şekillendirilmiştir. İşte bu kitap, insanın ölümünü konu alan beşeri ve klinik bilimler yazınının geniş bir incelemesidir. Kitabın yaklaşımı,… Continue Reading

Çocuk Cinsel İstismarı

Çocuk Cinsel İstismarıGenel kavrayışta şiddet, anormal ve istisnai bir fenomen olarak değerlendirilmekle kalmaz istenmeyen bir eylemler bütünü olarak da sunulur. Oysa, insanlığın kayda alınan 5.600 yılında, 14.600’den fazla, bir başka deyişle her yıl ortalama 2,6 savaşın yaşanmış olması gerçekte şiddetin… Continue Reading

Üretimden Tüketime İnsan-Kültür ve Toplum Yazıları

Kitabın ismi Üretimden Tüketime İnsan-Kültür ve Toplum Yazıları dir.Kitap Doç. Dr. Sabri Çakır tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Toplum Bilim Yazıları

Toplum Bilim YazılarıYazarın farklı zamanlarda farklı dergilerde yayımlanan sosyalleşme, siyasal temsil, seçim yasaları, kadının siyasal yaşama katılması gibi güncelliğini yitirmeyen konularla ilgili makalelerinin derlenmesinden oluşan kitapta amaç, sorunların çözümüne az da olsa katkıda bulunmaktır.

Mahalle & Yerleşimi ve Yönetimi

Mahalle & Yerleşimi ve YönetimiOsmanlı’da kentsel yerleşimler, her biri sosyal ve idari bir bütün olarak gelişen mahallelerden oluşmaktaydı. Osmanlı mahallesi herkesin birbirini tanıyabileceği ve komşuluk hukukunu yaşayabileceği bir büyüklükte idi. Mahalle yerleşimi ve yönetimi, müteselsil kefalet sistemi ve müşterek sorumluluk… Continue Reading