Aydın Yabancılaşması & Üstseçkin Heterodoksi

Aydın Yabancılaşması & Üstseçkin Heterodoksi‘Aydın Yabancılaşması’, kronolojik manada bir batılılaşma tarihi değildir… ‘Aydın Yabancılaşması’nda bir çözülmenin zihniyet planındaki süreç, aşama ve ilişkileri kavram ve kişiler bazında tespit edilmek istenmiştir. ‘Aydın Yabancılaşması’ adlı çalışmamız, Türk aydınının düşünce değişim halkalarını incelemektedir. ‘Aydın… Continue Reading

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin@ WAP nedir?@ Mobil haberleşme sistemleri nedir?@ Günümüz Mobil iletişim teknolojileri@ Telsiz sistemleri nasıl işlemektedir?@ WAP gelecekte hayatımızın hangi alanlarını kapsayacak? @ WAP’la alışveriş ve İnternet bağlantısı nasıl yapılır?@… Continue Reading

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve Habermas

Bir İmkan Olarak Modernite & Weber ve HabermasAhmet Çiğdemin kitabı, Alman modernleşmesinin kendine özgü tecrübesiyle ilgili kavramlaştırmaları özellikle Weber ve Habermas’la somutlayarak önde tutuyor ve Modernizmin bittiğini iddia edenlerle onu sonuna kadan savunan cepheleşmenin kısırlığını aşan bir bakış açısı geliştirmeye… Continue Reading

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin

Mobil & Wap İletişim Teknolojileri & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin@ WAP nedir?@ Mobil haberleşme sistemleri nedir?@ Günümüz Mobil iletişim teknolojileri@ Telsiz sistemleri nasıl işlemektedir?@ WAP gelecekte hayatımızın hangi alanlarını kapsayacak? @ WAP’la alışveriş ve İnternet bağlantısı nasıl yapılır?@… Continue Reading

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin

Bilgisayar & İnternet Sözlüğü & 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin@ En sık kullanılan bilgisayar ve internet terimleri@ Account – Server@ ASP – WAP@ E – Business@ E – mail – ICQ@ Chat – 3DFX@ XML – RAM@ ZIP –… Continue Reading

Türk Modernleşmesi ve Sivil Toplum

Türk Modernleşmesi ve Sivil ToplumOldukça köklü değişikliklerin yaşandığı bir sürecin sonunda ortaya çıkan ve teknolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarla birlikte, insanın varlığı algılama ve anlamlandırma biçiminde de etkili olan “modernlik”, tarihsel olarak 17. yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonrasında hemen… Continue Reading

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir DenemeWoolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir bakışın ipuçlarını da sunuyor.

Bilgisayara Giriş

Kitabın ismi Bilgisayara Giriş dir.Kitap Zülkif Güven tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını sadece… Continue Reading

Bilgisayar ve Zeka (Kralın Yeni Usu I)

Bilgisayar ve Zeka (Kralın Yeni Usu I)1990 yılında yayınlanan ve aynı yıl Bilimsel Kitap Ödülü’nü kazanan Kralın Yeni Usu, modern fizik, evren bilimi, matematik ve felsefe üzerine bugüne kadar yazılmış en ilginç yapıtlardan biri… Yapay zekâyı, usu ve bilinci tartışan… Continue Reading

100 Soruda Sivil Toplum

100 Soruda Sivil ToplumHer sivil toplumcunun hem öğreneceği hem de esinleneceği bu kitapta Türkan Saylan 40 yılı aşkın sivil toplum deneyimiyle şöyle diyor:“Ben bu işe ‘çılgın projeler’ diyorum. Kafayı takıp hep projeyi düşünmek çok işe yarar. Hakkari kilimleri bir örnek,… Continue Reading