Mahalle & Yerleşimi ve Yönetimi

Mahalle & Yerleşimi ve YönetimiOsmanlı’da kentsel yerleşimler, her biri sosyal ve idari bir bütün olarak gelişen mahallelerden oluşmaktaydı. Osmanlı mahallesi herkesin birbirini tanıyabileceği ve komşuluk hukukunu yaşayabileceği bir büyüklükte idi. Mahalle yerleşimi ve yönetimi, müteselsil kefalet sistemi ve müşterek sorumluluk… Continue Reading

Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler

Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler Editörler Phil Hubbard ve Rob Kitchin, Mekân ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler eserinin bu ikinci basımında, bizlere mekân ve yer ile ilgilenen 65 büyük düşünürün çalışmalarını özetleyen, tamamen gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir metin… Continue Reading

Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman Modelleri

Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman ModelleriDünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörü, oluşturduğu katma değer ve istihdama sağladığı katkılar ile oldukça önemlidir. İnşaat sektörü, kendisi ile birlikte diğer birçok iş sektörünü de hareketlendirdiğinden ülkelerin… Continue Reading

Denetlenemeyen Şehirciliğimiz ve Toplumsal Beklentiler

Kitabın ismi Denetlenemeyen Şehirciliğimiz ve Toplumsal Beklentiler dir.Kitap Prof. Dr. Mehmet Çubuk tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına… Continue Reading

Antalya’da Kentleşme, Turizm, Sağlık

Antalya’da Kentleşme, Turizm, Sağlık1980’li yıllarda Dünya Bankası kredisiyle Güney Antalya Bölgesinde kitle turizmine özel turizm altyapısı ve olanakları oluşturuldu. Gelinen noktada yapılan onca yatırıma ve Sit alanlarının turizme açılmasına karşın, Antalya ve çevresinde bölgesel kalkınmanın sağlanamadığı, işsizlik sorununa çözüm bulunamadığı ve… Continue Reading

Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve Sorunları

Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve SorunlarıÜlkemiz, 8333 km’lik kıyı uzunluğu ile dünyada önemli kıyı alanlarına sahip ülkelerden biridir.Kıyı alanlarının, beşeri ve ekonomik hayata sunduğu olanaklar,  kara ve deniz olmak üzere sahip olduğu çift yönlü ekosistem ile bunlardan faydalanma özelliği,… Continue Reading