Antalya’da Kentleşme, Turizm, Sağlık

Antalya’da Kentleşme, Turizm, Sağlık1980’li yıllarda Dünya Bankası kredisiyle Güney Antalya Bölgesinde kitle turizmine özel turizm altyapısı ve olanakları oluşturuldu. Gelinen noktada yapılan onca yatırıma ve Sit alanlarının turizme açılmasına karşın, Antalya ve çevresinde bölgesel kalkınmanın sağlanamadığı, işsizlik sorununa çözüm bulunamadığı ve… Continue Reading

Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve Sorunları

Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve SorunlarıÜlkemiz, 8333 km’lik kıyı uzunluğu ile dünyada önemli kıyı alanlarına sahip ülkelerden biridir.Kıyı alanlarının, beşeri ve ekonomik hayata sunduğu olanaklar,  kara ve deniz olmak üzere sahip olduğu çift yönlü ekosistem ile bunlardan faydalanma özelliği,… Continue Reading