Tarihimizin Karartılan Gerçekleri

Tarihimizin Karartılan GerçekleriYakın tarihimizin iki kırılma noktası vardır. Birincisi, bugün hâlâ daha, birçoklarının bir ‘devrim’ olarak tanımladıkları II. Meşrutiyet; akabinde Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve tarafsız kalmamız mümkün olduğu hâlde, ihtiraslarının esiri olan Enver Paşa tarafından I. Dünya Harbi’ne sokulmamızdır. İkincisi… Continue Reading

Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu

Hıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının DoğuşuHıristiyan Protestanlığının ve Kızılbaş İnancının Doğuşu kitabı, gerek iş­lenen konular gerekse yaklaşım bakımından ve 1890’lı yıllarda kaleme alınmış olması açısından “dönemin önemli belgesi” niteliği taşımaktadır. Dağavaryan’a göre hiçbir din veya inanış tamamıyla yeniden yaratılamaz. Mutlaka… Continue Reading

Anadolu Ezgisi

Anadolu EzgisiAnadolu Ezgisi, söz ve sözcük kümelerinin taşıdığı iç anlamlara da dikkat edilirse,günümüzde aydınlarımızın tartıştığı.oysa tartışılmayacak kadar açık gerçekleri anlatmaya çalışmaktadır.Anadolu’nun dününden günümüze en güncel konuları ele almaktadır.Bir ezgidir ,çünkü doğal yapısı, kültürel derinliği ve özellikleriyle Anadolu’yu tanımlayacak başka bir… Continue Reading

Kod Ekonomisi & Kırk Bin Yıllık Bir Tarih

Kod Ekonomisi & Kırk Bin Yıllık Bir TarihTaş Devri’nde kullanılan bir balta ile Julia Child’ın mayonez tarifi ve Burning Man festivalinin ortak noktası nedir? Hepsi de kodun işleyişine dair örneklerdir. “Kod” nedir? Neolitik dönemin basitliğinden modern devrin karmaşıklığına doğru evrilmiş olan… Continue Reading

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe 3 & Sahabe ve Dirayet İlimleri

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe 3 & Sahabe ve Dirayet İlimleri İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 30 Eylül – 01 Ekim 2017 tarihlerinde, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda “İslâm’ın Kurucu Nesli Sahâbe –… Continue Reading

Cumhuriyetin İlanı ve Karşıtları (1920-1926)

Cumhuriyetin İlanı ve Karşıtları (1920-1926) Canları pahasına bir araya gelip iç ve dış düşmanlarla savaşan Atatürk ve yakın arkadaşları, üç dört yıl içerisinde neden birbirlerine karşı güven bunalımına sürüklendi? “Cumhuriyetin İlanı ve Karşıtları”nda, bu bir avuç insanın arasında süregelen ve cumhuriyetin… Continue Reading

Tatvan Tarihi

Tatvan TarihiTatvan’ın yerleşme tarihini ve gelişimini incelemek, bu konularla ilgili iddialarda bulunmak, kaynak yetersizliği dolayısıyla oldukça zordur. Şehrin coğrafyası, son döneminin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında yapılmış bazı çalışmalar olmakla birlikte tarihi ile ilgili derli toplu bir çalışmadan söz etmek… Continue Reading

Sorularla Avrupa Tarihi

Sorularla Avrupa TarihiAvrupa, coğrafî sınırları her zaman tartışılmış olan, eski dünya kıtasıdır. Avrupa’ya hâkim olmak tarih boyunca sadece Avrupalı devletlerin değil, küresel bir güç olma iddiasında olan tüm devletlerin amacı olmuştur. Avrupa, XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya üzerindeki merkezî… Continue Reading

Kıyamet & 1915 Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi

Kıyamet & 1915 Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi11. yüzyılda 19. yüzyıl sonlarına kadar, Türklerle kardeşçesine birlikte yaşamış olan Ermenilere I. Dünya Savaşı yıllarında ne oldu da, çeteler halinde Türk köylerini basıp ateşe verdiler, katliamlar yaptılar? Sonra da Osmanlı Hükümeti’nin o meşhur… Continue Reading

Rize Hemşin İlçesi Tarihi Mezar Kitabeleri

Rize Hemşin İlçesi Tarihi Mezar KitabeleriHemşin coğrafyası yaylaları, yemyeşil vadileri ve bu vadilerde geçmişten miras kalan kemer köprüleri, camileri, çeşmeleri, değirmenleri, konakları, serenderleri ile adeta bir tabiat ve açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın muhtelif yerlerinde bulunan, her biri hat ve… Continue Reading