Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği & ABD-AB Ortadoğu Üçgeninde Türkiye’nin Yeri

Türkiye’nin Avrupa’daki Geleceği & ABD-AB Ortadoğu Üçgeninde Türkiye’nin YeriTürkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sevdası, 1987 yılından buyana uyum yasaları, reddedilmeler, karşılıklı restleşmeler ve yeşil ışık yakmalarla devam etmektedir. Irak Savaşı, Avrupa’da patlak veren ekonomik kriz, enerji kaynaklarının azalması ve Arap… Continue Reading

Çamerya Soykırımı

Çamerya SoykırımıDevletlerin mütegabiliyet (karşılıklık) ilkesine göre hareket etmesi uluslar arası anlaşmalarla kağıt üzerinde kalmaktadır. Çameryalılar ise bu sayılan haklara hiçbir dönemde ulaşamamışlardır. İnsan haklarına saygılı bir ortam umarken, Yunanlılar tarafından soykırım ve tehcire tabi tutulmuşlardır. Yunan basını kamuoyunda bir “Albanophobia”… Continue Reading

Almanya’nın Kısa Tarihi

Almanya’nın Kısa TarihiBu kitap, erken ortaçağdan günümüze Almanya tarihinin dönüm noktaları konusunda bir rehber olmayı amaçlıyor. Mary Fulbrook, sürükleyici bir üslupla kaleme aldığı bu çalışmasında geniş kapsamlı bir tarihi malzemenin sentezini yapıyor ve araştırmacıların tartışmaları ışığında toplumsal, siyasal ve kültürel… Continue Reading

Irkçılık Cehennemi

Irkçılık CehennemiAvrupa kaynaklı ırkçılık; sömürgeciliğin, emperyalizmin, soykırım hareketlerinin, kapitalimin, liberal ekonomik modellerin ve nihayet aşırı tüketim, israf ve konfora dayalı modern Batılı hayata tarzının ideolojisidir. Irkçılık ideolojisi gereği, insanların deri rengi veya kafatası yapısından yola çıkarak yetenekleri, eğilimleri ve davranış… Continue Reading

Ottoman Diplomacy In Hungary (6749)

Kitabın ismi Ottoman Diplomacy In Hungary (6749) dir.Kitap tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

İsrail’de Yahudi Fundamentalizmi

İsrail’de Yahudi FundamentalizmiKitap, modern İsrail devletindeki köktenciliğin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktadır. Yazarlar, Yahudi köktenciliğinin tarihi kökenine ve gelişimine değinerek, farklı kollarını ortaya koymakta ve bunlar arasında en tehlikeli olanın mesihçi (kurtarıcı) eğilim olduğu tespitini yapmaktadırlar. Shahak ve Mezvinsky; Başbakan Yitzhak… Continue Reading

Tek Bir Çin Pek Çok Yol

Tek Bir Çin Pek Çok YolGeçtiğimiz çeyrek asırda Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın sayılı ekonomik güçlerinden biri oldu. Dünya ekonomisine, o mahut piyasalara, pazarlara büyük bir damga vurdu. Özellikle demir perdenin yıkıldığı ve Çin’in dünya pazarlarına damga vurmaya başlamasından hemen öncesine… Continue Reading

Kürtler-2 Mehabad’dan 12 Eylül’e

Kürtler-2 Mehabad’dan 12 Eylül’eBu kitapta Mehabat Kürt Cumhuriyeti’ni oluşturan ve yıkan koşullar, Barzani’nin uzun yürüyüşü, 1971 otonomisi ve Cezayir Anlaşması ile gelen 1975 yenilgisine ayrıca Molla Mustafa Barzani ve Celal Talabani’nin çatışmalarına kadar Irak ve İran Kürdistanı’ndaki gelişmeler inceleniyor.

Çerkesya / Bağımsızlık Savaşı

Çerkesya / Bağımsızlık SavaşıÇerkeslerin 19. yüzyılda Rus Çarlığı’na karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesi ve uğradıkları sürgün… 1700’lerin sonunda başlayan ve 1864’te biten savaşı kaybeden Çerkesler vatanlarını terk etmek ve Osmanlı topraklarına yerleşmek zorunda kaldılar. Bu konuda Rus arşivlerinde binlerce belge, sayısız… Continue Reading

Kırım Dramı & Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi

Kırım Dramı & Kırım Türklerinin Varoluş MücadelesiDünyanın görmediği zulüm… Kırım Türkleri, asırlar boyunca yaşadıkları vatanın stratejik öneme sahip olmasından dolayı sürekli olarak Rusların baskısı altında kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğunun Karadeniz’in kuzeyinden çekilme mecburiyeti bölge için sonun başlangıcı olmuştur…Fatih Sultan Mehmet zamanında… Continue Reading