Bizans’ın Kısa Tarihi & Yeni Roma ya da Konstantin Şehri

Bizans’ın Kısa Tarihi & Yeni Roma ya da Konstantin ŞehriMS 312 yılında Büyük Konstantin’in gökyüzünde parıldayan ışık huzmeleri gördüğü rivayet edilir.Bu İmparatorun Hıristiyanlığın batıdaki yayılışında belirleyici bir rolü olduğu da düşünülmektedir. Yine onun günümüz Modern Avrupa’sının şekillenmesinde belirleyici olmuş iki… Continue Reading

Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul Günleri

Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul Günleri“Yeniçeriliğin kaldırılmasından ve reform hareketlerinden sonra pek az gelişme olmuş.Bir adım ileri iki adım geri..Bütün bunların nedeni sadece Sultan’ın duraksamaları değil .Çevresine sürekli kapışan iki taraf var;bir taraf eski rejimi savunuyor;daha zayıf olanöbür taraf yeniliklerden yana… Continue Reading

Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi

Belgelerle 2. Abdülhamid DönemiII. Abdulhamit, Sultan Abdülaziz’in, sebebi hala çözülmemiş olan esrarengiz ölümünden ve V. Murat’ın iki ay kadar süren kısa saltanatından sonra, Osmanlı tahtına oturdu. Osmanlı Devleti’ni en çileli döneminde otuz üç yıl gibi uzun bir süre idare eden… Continue Reading

Rodos’ta Saklı Zamanlar

Kitabın ismi Rodos’ta Saklı Zamanlar dir.Kitap Şahap Kaşlıoğlu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading

Ortaçağda Kadın

Ortaçağda KadınBu kitap, Türk tarihinin sınırlarını aşan, Ortaçağ dünyasının neredeyse tamamını kapsayan bir yaklaşımla ‘kadın’ konusunu mercek altına almaktadır. Sadece kendi tarihimizle sınırlı bir bakışın ötesinde Ortaçağ Avrupası, Haçlılar gibi Ortaçağ Doğusunun ötesinde bir bakışa Ortaçağda Japon kadını da katılarak… Continue Reading

Bizans İmparatorluğu Tarihi

Bizans İmparatorluğu Tarihi“Bizans, Roma İmparatorluğu’nun devamı ve gerilemesi olarak görülüyor. Bizler, yüzyıllar öncesinden kalmış hınçların getirdiği bilinçsiz bir çabayla, kaybolmuş dini tutkuların belli belirsiz şekilde yeniden hatırlanmasıyla, Ortaçağ Yunanlarını hâlâ, onları anlamamış olan Haçlıların ve onları aforoz etmiş papaların yargıladığı… Continue Reading

Dar Vakit Günleri

Dar Vakit Günleri“Dar Vakit Günleri”i yayımlanalı yirmi yıl kadar olmuş. İlk iki baskı varsaydığımız okurun “idrâk”ine sunulmuş; bir tutanak, bir belge, acı ve zor bir sürecin anıları olarak tarihin sicil defterine geçmişti. “Bin yıl sürecek” denilen süreç sürgün yedi ve… Continue Reading

Lambousa Krallığı

Lambousa KrallığıIşıldayan krallık, Lambousa Krallığı’nın kentsel öyküsü Aynı zamanda halkın yükselis ve çöküşündeki iç ve dış etkenleri de görmemize  yardımcı olmaktadır.Bir dönemi, ünüyle aydınlatan lambousa krallığı,Bölgenin devam eden tarihine rağmen, hala bir simgesi durumundadır. Antropolojik olarak baktığımızdaHalkın, yasamakta olan döneme Rağmen, kültürlü ve… Continue Reading