Bir Cihan Sultanı Mehmed & Fetih İstanbul

Bir Cihan Sultanı Mehmed & Fetih İstanbulİkinci Mehmed tahta çıktığı sırada, ilk büyük hocası Molla Gürani yeniden Mısır’a dönmüştü. Genç Padişah bunu öğrenince çok üzülmüş, hemen Memlük Sultanı Kayıtbay’a bir mektup yazarak hocasını geri istemişti. Kayıtbay, Molla Gürani’yi huzuruna çağırarak… Continue Reading

Dört Büyük Halife

Kitabın ismi Dört Büyük Halife dir.Kitap Muhammed Şehit Yeşil tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Fatihin Tarihi & Tarih-i Ebul Feth

Kitabın ismi Fatihin Tarihi & Tarih-i Ebul Feth dir.Kitap Tursun Bey tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı… Continue Reading

Sultan Orhan Gazi

Sultan Orhan GaziGerger kitabın Önsözünde şunları söylüyor: “Osmanlı Devleti’nin 2. Pâdişahı olan Sultan Orhan Gâzî, beyaz çehreli, çatık kaşlı, top sakallı, uzun boylu, geniş göğüslü, güzel yüzlü, heybetli, vakur, kuvvetli ve değerli bir zât idi. Sultan Orhan Gâzî hakim ve… Continue Reading

Milis Binbaşı Hacıoğlu Hafız Mehmet Ragıp Bey

Milis Binbaşı Hacıoğlu Hafız Mehmet Ragıp BeyHiç kimse durup dururken kahraman olamaz. Kahramanlar yaptıkları ile kendi tarihlerini yazdırırlar. Yaptıkları, birey ve toplu alarak kayda geçmemişse tarih sahnesine çıkamaz ve meçhul kahramanlardan biri olarak kalırlar. Hacıoğlu Hafız Mehmet Ragıp Efendi kahramanlığı belgelenenlerden… Continue Reading

Allah’a Kavuşuncaya Kadar Basamak Basamak & Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hayatı, Düşüncesi ve Yolu

Allah’a Kavuşuncaya Kadar Basamak Basamak & Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hayatı, Düşüncesi ve YoluDr. Zerrînkûb, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatını, düşüncesini ve yolunu bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduğu bu kitabını kaleme alırken, okurun ilgisini çekmek ve akıcılığı sağlamak amacıyla öykü roman türünü tercih… Continue Reading

Asırlara Hitabeden Alim Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi

Asırlara Hitabeden Alim Es-Seyyid Osman Hulusi EfendiManevî dünyamızı aydınlatan¸ tasavvuf âleminin parlak yıldızları Allah dostları¸ Peygamberlik müessesesinin varisleri sayılan ve yaşadığı topluma emredildiği şekilde intizam veren zamanın önderleridir. Misyon ve görevleri gereği hep güzelin¸ güzelliğin yanında bulunup¸ gördükleri ve karşılaştıkları… Continue Reading

Sevenlerinin Dilinden Musa Efendi

Sevenlerinin Dilinden Musa EfendiMerhum Mûsâ Topbaş- rahmetullâhi aleyh-‘in dâr-ı bekâya irtihalinden yıllar geçmesine rağmen sevenlerinin ona olan hasreti ve muhabbeti katbekat artıyor. Ona olan muhabbetlerini satırlara nakış nakış işleyen sevenleri, gönül yangını mesâbesindeki bu terennümleri yıllar içerisinde Altınoluk Dergisinin sayfalarında… Continue Reading

Abdullah ibn Abbas / F. Buhl’e Reddiye (Kod:6-G-1)

Kitabın ismi Abdullah ibn Abbas / F. Buhl’e Reddiye (Kod:6-G-1) dir.Kitap Vahip Danışman tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Cihadın Adil Kılıcı Selahaddin Eyyubi

Cihadın Adil Kılıcı Selahaddin Eyyubi Günümüzde siyasi ilişkiler açısından bakıldığında tam bir kurtlar sofrası olan Ortadoğu’yu ve Kudüs meselesini anlamak için tarihin sayfaları arasında bir gezintiye çıkaran bu kitapta; Abbasi Halifeliği döneminde, Şiî Fatimî Devleti’nin ve Batınîlerin Haçlılarla birlik olup… Continue Reading