İmam Gazzali

İmam Gazzali“Ulu adamların hâl tercümeleri, ibret alınması ve yeni nesillere de güzel misal olması maksadıyla yazılır. Ahlâklı ve faziletli bir âlimin hal tercümesini dikkatle okuyup bitiren bir adam, kırk gün boyunca mütemadiyen nasihat dinlemekten ya da bir mağarada oturup tehzib-i… Continue Reading

Antep Savunmasının İlk Kıvılcımı Şehit Kamil

Antep Savunmasının İlk Kıvılcımı Şehit KamilAntep Savunmasının İlk Kıvılcımı-Şehit Kamil adlı kitap, Antep savunmasının bayrak şehitlerinden Şehitkamil’in hayatını ve Antep savunmasındaki rolünü ortaya koymaktadır. Kitapta, Antep savunması ana kaynaklarından ve tarihi belgelerden hareketle Şehitkamil ile alakalı bilgiler derli toplu olarak… Continue Reading

Selim

SelimÇoluk  çocuk  sevdasında  olanlara  müsaade ediyorum.  Geriye  karılarının  yanına  gidebilirler.  Ben  buraya  geri  dönmek  için  gelmedim.  Rahatı  arayan  buralara  yaraşmaz.  Bizi isteyip  yolumuzda  can  ve  baş  feda  edecek olan  yiğitler,  ölümden  korkmaz.  Ölümden korkanlar, benim arkamdan gelmek isteyenlerden,  bana  hizmet  için  kılıç  kuşanmış  ve tirkeş… Continue Reading