Selçuklular Tarihi ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap)

Selçuklular Tarihi ve Kültür Kitaplığı (7 Kitap)Türkler tarih boyunca yayıldıkları sahalarda pek çok devlet kurmuşlar, adları değişik olmasına rağmen bu devletler bir devamlılık göstererek bugüne kadar gelmişlerdir. Bu devletlerin en önemlilerinden biri de Büyük Selçuklu Devleti’dir. Bu Türk devletine, hükümdar… Continue Reading

Sümerler & Mezopotamya’nın Sıradışı Topluluğu

Sümerler & Mezopotamya’nın Sıradışı Topluluğu “Sümerler, gerçek anlamda ancak 20. yüzyılda keşfedildiler. Onlarla ilgili bilgilerimizi biçimlendiren kanıtların çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında yapılan kazılarda gün yüzüne çıktı. Bunlarla ilgili olarak yapılan yayınlar artık kütüphaneleri doldurmaktadır. Bu arada yüzlerce… Continue Reading

Üç Medeniyet (Kod:6-D-29)

Kitabın ismi Üç Medeniyet (Kod:6-D-29) dir.Kitap Ahmet Ağaoğlu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır. Sanatını… Continue Reading