Anadolu Ezgisi

Anadolu EzgisiAnadolu Ezgisi, söz ve sözcük kümelerinin taşıdığı iç anlamlara da dikkat edilirse,günümüzde aydınlarımızın tartıştığı.oysa tartışılmayacak kadar açık gerçekleri anlatmaya çalışmaktadır.Anadolu’nun dününden günümüze en güncel konuları ele almaktadır.Bir ezgidir ,çünkü doğal yapısı, kültürel derinliği ve özellikleriyle Anadolu’yu tanımlayacak başka bir… Continue Reading

Tatvan Tarihi

Tatvan TarihiTatvan’ın yerleşme tarihini ve gelişimini incelemek, bu konularla ilgili iddialarda bulunmak, kaynak yetersizliği dolayısıyla oldukça zordur. Şehrin coğrafyası, son döneminin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında yapılmış bazı çalışmalar olmakla birlikte tarihi ile ilgili derli toplu bir çalışmadan söz etmek… Continue Reading

Rize Hemşin İlçesi Tarihi Mezar Kitabeleri

Rize Hemşin İlçesi Tarihi Mezar KitabeleriHemşin coğrafyası yaylaları, yemyeşil vadileri ve bu vadilerde geçmişten miras kalan kemer köprüleri, camileri, çeşmeleri, değirmenleri, konakları, serenderleri ile adeta bir tabiat ve açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın muhtelif yerlerinde bulunan, her biri hat ve… Continue Reading

Edirne Tarihi

Edirne TarihiBulgaristan’dan iltica ettikten sonra Edirne’ye yerleşen, üstâd tarihçi Osman Nuri Peremeci’nin tek baskısı 1939 yılında yapılan değerli eserinin tıpkıbasımıdır. Yazar eserin önsözünde: “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kuzey batı sınırında bir şehamet abidesi olarak duran Edirne’nin tarihini yazmak ödevini Trakya Umumi… Continue Reading

Bozdoğan (5-B-4)

Kitabın ismi Bozdoğan (5-B-4) dir.Kitap Doç. Dr. Sabri Sürgevil tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun sorunlarına duyarlı olan insanlardır.… Continue Reading

Kumru Yöresi Tarihi

Kumru Yöresi TarihiKumru, Ordu’nun coğrafi anlamda belki en küçük ve en genç ilçelerinden birisidir. Ancak Kumru, kendisini oluşturan köylerin tarihi süreç içinde bağlı bulundukları Satılmış-ı Mezid Bey Nahiyesi/Kazası ve 17 Yüzyıldan itibaren Meydan ve Serkeş Kazaları adıyla, Ordu yöresinin Türkleşmesini… Continue Reading

Sevgili İzmir Beni Tanı: Dünden Yarına İzmir Yahudileri

Sevgili İzmir Beni Tanı: Dünden Yarına İzmir YahudileriKutsal Görev Halkların, şehirlerin, semtlerin, insanların, hatta yaşanmış öykülerin köklerini araştırmak, bazen kutsal bir görevdir. Günümüzün tarih ve yazın dünyasında kök araştırması, yepyeni modern bir disiplin olarak karşımıza çıkmakta. Acaba bu yeni disipline… Continue Reading

Sarıçiçek’te Bir Köy & Gözaydın Bezmişen

Kitabın ismi Sarıçiçek’te Bir Köy & Gözaydın Bezmişen dir.Kitap Adil Ali Atalay Vaktidolu tarafından yazılmıştır. Şair ve yazarlar, eserleriyle bir yandan kendi duygu ve düşüncelerine ayna tutarken bir yandan da toplumun sorunlarını yansıtırlar. Sanatçılar topluma yön veren, örnek olan, toplumun… Continue Reading

Kızık Boyu (Cilt:2 Türkiye Kızıkları)

Kızık Boyu (Cilt:2 Türkiye Kızıkları)Milletleri millet yapan temel unsurların başında ırk, tarih, dil, kültür, din yer alır. Maddi, manevi değerlerle bütünleşen bu unsurlar yaşanıp, yaşatılarak o milletin günlük yaşantısına girer ve o milletin dünya milletleri arasındaki yerini belirler.24 Oğuz boyuna… Continue Reading