Dipnot Ocak-Şubat-Mart 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:8 Yıl: 2012 – Ekoloji

Dipnot Ocak-Şubat-Mart 3 Aylık Sosyal Bilim Dergisi Sayı:8 Yıl: 2012 – Ekoloji
Dipnot Dergisi’nin 8. Sayısı, Ekoloji başlıklı dosyasıyla okuyucularıyla buluştu. Kapitalist modernitenin taşıyıcı kolonlarını tek tek açık ederek gündemine alan dergi, bu kez sistem karşıtı hareketler tarafından dahi, uzun yıllar öncelikli gündem maddesi olarak görülmeyen ekolojiyi sayfalarına taşıyor. Hayatın her alanında muazzam bir organizasyona soyunan kapitalist modernite, yedeğine aldığı ideolojik lejitimasyon silahlarıyla doğa ile insan arasında antagonistik bir ilişki kurumsallaştırdı. Bu da bir yanıyla insan ile doğa arasındaki ilişkilerin bir ayrıştırma hiyerarşisiyle mutlaklaştırılması, bir yanıyla da insanın ve doğanın farklı-ilişkisiz iki entite biçiminde işaretlenerek aralarında bir düşmanlık mesafesi kodlanması anlamına geliyordu. İnsanı doğaya karşı kışkırtan bu anti-demokrasi, insanı doğanın efendisi konumuna terfi ettirerek uygarlığın yüzlerce yıldır sebep olmaktan imtina etmediği ekokırımın moral motivasyon itkisi oldu. Buna karşılık, hobi olarak değil, bizzat bir hayat memat meselesi olarak ekoloji, ne yazık ki geçtiğimiz on yıllarda gecikmeli de olsa teori alanına dahil edildi. Oysa sistemin bütünsel örgütlenme kapasitesini zorlama kavşaklarından biri olan insan-doğa ilişkilerinin politik doğası, bizzat bu farkındalığı bir gereklilik olarak değil zorunluluk olarak dayatıyor. Kendi ayağının altındaki toprağa kast eden kapitalist modernite, kendisiyle beraber tüm eko-sistemi de yok etme çılgınlığına yöneliyor! İşte Dipnot Dergisi, bu temel kaygı etrafında ekolojiyi gündemine alarak, kışkırtıcı sorularla bizleri tartışma masasına davet ediyor. Kapitalizmin “çevrecilik” eliyle makyajlanması, sürdürülebilir kılınması mümkün mü? İhtiyacımız olan, sorunu bireysel alana kapatan çevrecilik mi, yoksa sistemin bizzat kendisine yapıbozumcu sorular yönelten ekoloji mi? Ekoloji salt yeşilliğe ilişkin bir mevzu mudur? Peki ya hiyerarşi, tahakküm ve sömürü? Kapitalist moderniteye karşı farklı ve radikal demokratik bir evrensellik kurma gayesindeki Marksizm, çokça ifade edildiği gibi, modernitenin mabedinden mi yetişti, yoksa barındırdığı ekolojik potansiyeller her daim göz ardı mı edildi? Kapitalist moderniteye yönelen yıkıcı teorik mücadelede ekolojiyle feminizmin eklemlenmesi ne anlama geliyor? Peki ya hayvan özgürlüğü? Özgürlük fikrinin son cephesi olarak tarif edilen hayvan özgürlüğü, ekolojinin mütemmim cüzü müdür? Kadim bir sömürgeci mantık olarak insanın doğanın efendisi olduğu iddiası, doğanın bütünsel radikal demokratik kavranışıyla aşılabilir mi? Radikal demokrasi inşasında günümüz “kent”lerine alternatif oluşturmak ekoloji mücadelesinin neresinde yer alıyor? İktidarın yoğunlaşmış bir temsili olarak anti-ekolojik kanserojen kent kurgusuna karşı insan türünün yaşam alanlarını radikal bir biçimde dönüştürmek ihtimal dahilinde mi? Endüstriyalizm sapkınlığıyla doğayı talan eden birikimci ahlakın günümüze aldığı biçimler neler? Suya yani bizzat yaşamın kendisine kast edenler, Kürdistan’da nasıl bir politikayı gündemleştiriyorlar? “Güvenlik barajları” şeklindeki absürt kavramı icat edenler Kürdistan’da nasıl bir ekokırımı planlayıp uyguluyorlar? Dipnot Dergisi, elini taşın altına sokarak işte bu soruları gündemleştirmeye çalışıyor. Dilaver Demirağ, Stefo Benlisoy, Metin Yeğin, Ercan Ayboğa ve Ecehan Balta gibi yazarların katkı sunduğu Dipnot Dergisi okuyucularının karşısına çıkıyor. Bu sayıda Dipnot Dergisi’nin okuyucularına bir de sürprizi var. Ekoloji kuramının önde gelen isimlerinden Murray Bookchin’in yayınlanmamış el yazmalarında yer alan bir makalesi ilk kez yayınlanıyor! Yine söz konusu teorinin önemli isimlerinden Joel Kovel’la yapılmış ilgi çekici söyleşi derginin ekoloji sayısında yer alıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir