Dönüşüm Adli Hakimlik Kamu Hukuku

Dönüşüm Adli Hakimlik Kamu Hukuku
1998-2015 Yıllarına Ait Adli Hâkimlik Çıkmış Sınav Soruları ve Açıklamalı Çözümleri
 
Anayasa Hukuku 191 soru
Anayasa Yargısı 39 soru
İdare Hukuku 185 soru
İdari Yargı 136 soru
Ceza Hukuku Genel Hükümler 103 soru
Ceza Hukuku Özel Hükümler 73 soru
Ceza Muhakemesi Hukuku 162 soru
 
 
Konularına Göre Tasnif Edilmiş Geçerliliği Kalmayan Sorular Çıkarılmış Sorular ve Çözümler Güncel Mevzuata Göre Değiştirilmiştir.
 
15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı Kanun ile 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun değişiklikleri işlenmiştir.
 
İ
ANAYASA HUKUKU
Anayasa Hukukunun Genel Esasları Türkiye’nin Anayasal Gelişmeleri 1921-1924-1961 Anayasası 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
Devletin Temel Nitelikleri Temel Hak ve Hürriyetler
Devletin Fonksiyonları/ Kuvvetler Ayrılığı
Yasama Fonksiyonu Yasama İşlemleri
Yürütme Fonksiyonu Yürütme İşlemleri
TBMM’nin Kuruluşu ve Milletvekili Seçimi
TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü
TBMM’nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
TBMM’nin Görev ve Yetkileri
Yürütme Organı/Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemleri
Olağanüstü Yönetim Usulleri
Yargı Fonksiyonu ve Yargı Organları
ANAYASA YARGISI
Anayasa Yargısı
İDARE HUKUKU
İdari Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler İdarenin Bütünlüğü İlkesi/Yetki Genişliği Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim İlkeleri
Kamu Tüzelkişiliği/ Kazanılması/ Özellikleri Sona Ermesi/Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
İdari Teşkilat/Merkezi İdare/Bakanlıklar Başbakanlık/Cumhurbaşkanlığı
Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı/İl-İlçe-Bucak
Merkezi İdareye Yardımcı Kuruluşlar Danıştay/Sayıştay Milli Güvenlik Kurulu Devlet Denetleme Kurulu
Mahalli İdareler/ Belediyeler/İl Özel İdaresi/ Köy Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları/ Üst Kurullar
İdari İşlem Teorisi Bireysel ve Düzenleyici İşlemler
Kamu Hizmeti/ Görülme Usulleri Kamu Hizmetine Egemen Olan İlkeler/Kamu İhaleleri İdarenin Yetkileri/ Kamulaştırma İstimval-Kamulaştırmasız El Atma-Fiili Yol
Kamu Malları/İdarenin Özel Malları
Kolluk Faaliyetleri/İdari Kolluk-Adli Kolluk
İdarenin Sorumluluğu Hizmet Kusuru/Kusursuz Sorumluluk
Kamu Görevlileri / Memurlar/Diğer Kamu Görevlileri
İDARİ YARGI
İdarenin Yargısal Denetimi (İdari Yargı)
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
Ceza Hukukuna Giriş Temel İlkeler
Ceza Sorumluluğunun Temelleri
Ceza Kanunlarının Kişi-Yer ve Zaman Yönünden Uygulanması
Suçluların Geri Verilmesi
Suç Teorisi/Suçun Unsurları/ Suç Türleri
Kusurluluğu Etkileyen Haller/Haksız Tahrik Hata – Cebir-Tehdit
Hukuka Uygunluk Nedenleri
Teşebbüs
İştirak
Gerçek İçtima/Fikri İçtima / Zincirleme Suç Bileşik Suç
Cezanın Amacı/Nitelikleri Türleri Belirlenmesi/Ön ödeme
Ceza İlişkisinin Sona Ermesi
Cezaların İnfazı/ Ertelenmesi/Tekerrür
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Ceza Muhakemesi Hukukunda Görevli ve Yetkili Mahkemelerin Belirlenmesi
Soruşturma Evresi İşlemleri / Delil Toplama/Özellikleri Tanıklık / Tanıklıktan Çekinme Nedenleri / Bilirkişilik
Koruma Tedbirleri / Yakalama / Gözaltına Alma Tutuklama / Adli Kontrol / Arama / El Koyma İletişimin Denetlenmesi Bilgisayarlardaki Kayıtların Kopyalanması Gizli Soruşturmacı Görevlendirme Teknik Takip
Kamu Davasının Açılması / İddianame Unsurları/ İddianamenin İadesi
Kovuşturma Evresi/ Özellikleri / Süjeleri Hâkimin Reddi / Çekinmesi / Duruşmanın İcrası
Bağlantı / Muhakeme Şartları Muhakeme İşlemleri / Katılma / Davanın Nakli Eski Hale Getirme
   Hüküm / Kanun Yolları

Bir önceki yazımız olan Ceza Hukukunda Son Viraj başlıklı makalemizde Ceza Hukukunda Son Viraj ebook oku, Ceza Hukukunda Son Viraj epub indir oku ve Ceza Hukukunda Son Viraj kitabı indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir