Evliya Çelebi’nin İzinde İbrahim’in Nazargahı Urfa

Evliya Çelebi’nin İzinde İbrahim’in Nazargahı UrfaMehmet Kurtoğlu Evliya Çelebi’nin gezdiği coğrafyayı kendi üsluplarıyla tekrar kaleme almaktadırlar.

Urfa Efsaneleri

Urfa EfsaneleriBu kitapta anlatılmaya çalışılan Urfa, haklın söylencelerine dayanan, halkın örf, adet ve gelenekleriyle özdeşleşen tasavvurlardaki, daha açık ifadeyle efsanelerdeki Urfa’dır. Ama burada tarihi, kültürü, din ve medeniyeti bulmak mümkündür. Zira halk arasında yaygınlaşan söylenceler ilhamını tarih, din ve medeniyetten… Continue Reading