Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım SözleşmesiBirinci Bölüm : Genel BilgilerI – Hukukumuzda Taksitle Satım Sözleşmesini Düzenleyen HükümlerII – Türk Borçlar Kanunu’nun Taksitle Satım Sözleşmesini Düzenleyen Hükümlerine Genel BakışIII – Taksitle Satım Sözleşmesinin Tanımı,Hukuki Niteliği ve ÖzellikleriIV – Taksitle… Continue Reading